OM OS

Næstved Erhverv blev etableret i januar 2013. Vi har ansvaret for den direkte erhvervsservice overfor både etablerede virksomheder og iværksættere i Næstved Kommune.

Vores mission er:
at være katalysator og inspirator for udvikling og vækst i Næstveds erhvervsliv

Vi udlever vores mission ved at tilbyde kompetent faglig vejledning og sparring inden for forskellige forretningsrelaterede områder. Herudover planlægger og igangsætter vi forskellige initiativer, mentorordninger, netværk og diverse arrangementer indenfor relevante områder for virksomheder og iværksættere.

Foruden den direkte erhvervsservice varetager vi tilbuddet om èn indgang til kommunen i forbindelse med koordinering af diverse myndighedssager, ligesom vi har ansvaret for at drive og udvikle erhvervs- og udviklingsprojekter i Næstved Kommune.

Vil du vide mere om Næstved Erhverv:

Hent vores forretningsplan for 2019 her

Hent vores forretningsplan for 2018 her

Hent vores årsberetning 2017/2018 her

Hent tilfredshedsanalyse 2017 her