• Erhvervsklima og-udvikling
 • Interessevaretagelse

Rasmus Holst-Sørensen

Direktør

Tlf.: +45 55 88 52 51
E-mail: rhs@naestvederhverv.dk


 • Investeringsfremme og forretningsudvikling
 • Tiltrækning af virksomheder
 • Etablering og investering
 • Bymidteindsats

Anders Lichinger

Chef for Investeringsfremme

Tlf.: +45 55 88 52 55
E-mail: abl@naestvederhverv.dk


 • Arbejdskraftalliancen.dk
 • Iværksætteri
 • Digitalisering
 • Udviklingspuljer og projektstøtte
 • GDPR-vejledning

Dennis Lisner Thyssen

Erhvervskonsulent og Projektleder for ArbejdskraftAlliancen

Tlf.: +45 55 88 52 48
E-mail: dlt@naestvederhverv.dk


 • Udvikling i detailhandlen
 • Én Indgang til Kommunen
 • Administration
 • Indkøb

Vivi Johansen

Konsulent/PA

Tlf.: +45 5588 5219
E-mail: vsmaje@naestvederhverv.dk