Arbejdskraft

Har jeres virksomhed også oplevet udfordringer med at tiltrække, udvikle eller fastholde medarbejdere? Væksten i den danske økonomi har siden finanskrisen været moderat stigende med omkring 1 procent årligt. Normalt vil sådan en vækst i bedste fald holde beskæftigelsen uændret, det har dog ikke været tilfældet efter finanskrisen. Beskæftigelsen er vokset markant siden 2013 og hvis fremskrivningerne holder vand, vil virksomhederne få sværere ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Næstved Erhverv har udviklet arbejdskraftalliancen.dk – et tilbud til virksomheder med adresse i Næstved kommune. ArbejdskraftAlliancen er et samarbejde mellem Næstved Erhverv og over 20 aktører. Vi skaber overblikket og hjælper din virksomhed med rekruttering, opkvalificering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere. Læs mere om ArbejdskraftAlliancen her 


Arbejdskraftanalyse

Næstved Erhverv har udarbejdet en arbejdskraftanalyse, som har til formål at gøre os alle klogere på, hvilke medarbejdere og kompetencer, der efterspørges i Næstved (og Sydsjælland) – aktuelt og frem mod 2020 inden for industri, transport, service, fremstilling og It.

Analysen viser fx, at der i Næstved og Sydsjælland er mangel på faglært arbejdskraft som ingeniører, mekanikere, industriteknikere, smede, It-specialister og salgsmedarbejdere.

Du kan hente analysen her.
Hent PowerPoint her.

Afledte tiltag

Analysens resultater danner grundlag for en dialog mellem en række uddannelsesinstitutioner, jobcentre, DI, faglige organisationer og virksomheder om, hvordan vi sikrer virksomhedernes forsyningssikkerhed af kvalificeret arbejdskraft. Dialogen vil blive omsat til en konkret handlingsplan med en række aktiviteter udført i fællesskab blandt aktørerne.

Se nyt tiltag her