Vil du begynde at eksportere?

Næstved Erhverv tilbyder virksomheder, der overvejer at begynde at eksportere eller udvide sin nuværende eksport til nye markeder, at komme til et vejledende møde med en af vores dygtige konsulenter. Her vil man gå i dialog og få en snak omkring, hvilke udfordringer, krav, problemstillinger m.m. din virksomhed står over for i din nuværende markeds situation.

Vejledningsmøde

Mødet med Næstved Erhvervs konsulent kan bl.a. omhandle risiko, proces, markeder, regler m.m. i et eksportmæssigt perspektiv.

  1. I den første fase diskuterer vi behovet og/eller ønsket om eksporttiltag. Måske vil du gerne begynde at eksportere, fordi dit hjemmemarked er mættet? Måske har du udnyttet dit hjemmemarkeds potentiale maximalt og ønsker at vækste yderligere? I denne fase giver konsulenten dig en række værktøjer samt henviser til relevante rådgivere, som kan hjælpe din virksomhed med den dybere del af analysefasen.
  2. I den anden fase, hjælper konsulenten dig med dine overvejelser og bevæggrunde for at begynde at eksportere. Hvad vil du opnå med eksporttiltaget? Vil du vækste, udvikle et nyt produkt, trænge ind på et nyt marked eller begynde at producere et nyt produkt?
  3. I den tredje fase henviser konsulenten til relevante rådgivere, som hjælper dig i implementeringfasen samt den næstsidste fase; det reelle salg af produktet på det nye marked. Her har du mulighed for at deltage i et af Væksthus Sjællands eksportprogrammer eller fortsætte med en privat rådgiver, som hjælper dig videre i processen.
  4. I den fjerde fase har du mulighed for at få en opfølgning af konsulenten fra Næstved Erhverv. På mødet vil vi diskutere, om du har opnået de mål, du har sat dig i forbindelse med din virksomheds eksporttiltag.

Arrangementer og events

Næstved afholder løbende arrangementer, rejser mv. med fokus på eksport, læs mere her.

Læs også: Næstved har nu flere eksportvirksomheder end før finanskrisen