Klima til gavn for bundlinjen

Få GRATIS hjælp til at udarbejde klimaregnskab, reduktions-roadmap og en konkret handleplan

En unik mulighed for at klargøre og effektivisere din virksomhed til morgendagens grønnere krav!

Bæredygtighedsagendaen er kommet for at blive, og grøn omstillingsparathed er en forudsætning, hvis din virksomhed fortsat skal være konkurrencedygtig og leve op til de formelle lovkrav.

Der er heldigvis hjælp at hente og virksomhedens arbejde med klima og CO2 kan skabe værdi på tværs af organisationen, hvis det forankres godt i virksomheden og kommer godt fra start.

Næstved Erhverv og Projekt MORE tilbyder i samarbejde med førende eksperter fra NIRAS og SustainX et forløb, der hjælper jer i gang med arbejdet og gør din virksomhed i stand til at udarbejde et årligt klimaregnskab for Scope 1 og 2.

For tilmelding kontakt Rune Lerke på tlf. 2992 4033 eller e-mail rnyler@naestvederhverv.dk

Hvad får virksomheden?

Gennem et koncentreret forløb, klædes centrale medarbejdere fra virksomheden på til at kunne udarbejde Scope 1 og 2 CO2-beregninger med Erhvervsstyrelsen værktøj – Klimakompasset – og vejledning i at opstille et klimaregnskab. Virksomheden får herefter hjælp til deres videre arbejde, i form af sparring og bistand til udarbejdelse af et reduktionsroadmap.

“Gennem vejledning af erfarne konsulenter i et målrettet virksomhedsforløb, vil I komme godt i gang med jeres klimaarbejde og skabe grundlaget for en struktureret og værdiskabende indsats”.

Igennem forløbet opbygges interne kompetencer til at kortlægge og spore drivhusgasudledninger fra virksomheden år for år. Ved at forankre arbejdet hos centrale medarbejdere, er virksomheden efterfølgende ikke afhængig af eksterne rådgivere og kan med egen indsats udarbejde klimaregnskaber. Der skabes gennem processen også grundlag for at identificere relevante projekter og igangsætte initiativer for at reducere CO2-aftrykket.

Hvad er indholdet i forløbet?

Igennem et online kursus om CO2-beregninger og klimaregnskab, der tages inden kursus start, får deltagerne en introduktion til drivhusgasprotokollen, klimaregnskaber, terminologi, strategiske klimamålsætninger m.m.

I den efterfølgende fysiske workshop, vil konsulenterne guide virksomheden igennem udarbejdelse af CO2-beregninger i Klimakompasset og der gennemføres en arbejdssession hvor virksomhederne kommer i gang med beregningerne og får individuel sparring.

På et online webinar samles der op på virksomhedernes erfaringer med arbejdet i Klimakompasset og virksomhederne vejledes i opstilling af et Klimaregnskab på baggrund af deres beregninger.

Der gennemføres herefter en workshop hvor virksomhederne får inspiration og præsenteres for best practice eksempler for, hvordan de kan nedbringe deres udledninger. Virksomhederne får hjælp og guides til at udarbejde deres eget roadmap, således at fundamentet for at komme godt videre og i gang med arbejdet er lagt, når dagen er omme.

Forløbet afsluttes med en opsamling på resultaterne og en evaluering af processen.

 

Helt konkret vil virksomheden opbygge:

♦  Kendskab til den mest anvendte standard der danner metodegrundlag for beregning af virksomheders CO2-aftryk, Drivhusgasprotokollen.

♦  Erfaring med Erhvervsstyrelsens værktøj Klimakompasset til kortlægning af virksomhedens
udledninger.

♦  Overblik over egne datakilder relevante til indtastning i Klimakompasset

 


Hvad forventes af jer?

For at virksomheden får mest muligt ud af forløbet skal centrale medarbejdere i virksomheden, som skal videreføre klimaarbejdet, afsætte i omegnen af 30-40 timer til hele forløbet.

Uge 33: Online velkomst og intro til kursus torsdag d. 18. august kl. 08.00 – 09.00.
Uge 33/34: 4 timers online kursus samt introduktionsvideo omkring klimaregnskab og klimakompasset.
Uge 34: Klimakompas-workshop torsdag d. 25. august kl. 09.00-13.30
Uge 35/36: Dataindsamling (internt i virksomheden)
Uge 37: Online webinar og workshop om klimaregnskabet kl. 08.00 – 09.30 (tirsdag/torsdag – valgfrit)
Uge 38/39: Opstilling af klimaregnskab og forsat arbejde (internt i virksomheden)
Uge 40: Workshop – Udarbejdelse af reduktions-roadmap og sparring torsdag d. 6. oktober kl. 08.30 – 13.00

* De fysiske workshops afholdes torsdag d. 25. august samt torsdag d. 6. oktober i ”Salen” på Næstved bibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700.
Morgenmad samt frokost er gratis inkluderet i workshoppene.


Tilmelding:

For tilmelding kontakt Rune Lerke på tlf. 2992 4033 eller mail rnyler@naestvederhverv.dk

Der er tilmeldingsfrist fredag 12. august.

Ved tilmelding giver man samtidig Næstved Erhverv sit samtykke til behandlingen af persondata –læs mere i vores fortrolighedspolitik.


ABONNER PÅ VORES NYHEDSBREV

JA TAK

TIDSPUNKT:

Opstartsmøde torsdag d. 18 august
kl. 08.00 – 09.00

PRIS:

Forløbet er gratis

TILMELDING:

For tilmelding kontakt Rune Lerke på tlf. 2992 4033 eller e-mail rnyler@naestvederhverv.dk

Tilmeldingsfrist er fredag 12. august.

SPØRGSMÅL:

Kontakt senior erhvervskonsulent
Rune Nygaard Lerke:

Tlf.: 2992 4033
E-mail: rnyler@naestvederhverv.dk

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse