Billeder fra nytårskur og kåring af Årets Iværksætter 2020

270 driftige erhvervsfolk var mødt op til årets nytårskur tirsdag den 7. januar 2020, hvor vi fejrede året, der gik og skålede for et nyt og fremgangsrigt år for Næstved.

Af kommunikationskonsulent Pia Flindt Kainø Jensen, Næstved Erhverv

Vi har samlet lidt billeder fra årets nytårskur, hvor vi kårede Årets Iværksætter, Næstveds borgmester Carsten Rasmussen og formand for Næstved Erhvervsforening Torben Johansen holdt taler, og direktør Peter Sorgenfrei fra Holo holdt et spændende oplæg om udviklingen inden for biler og transport.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussens nytårstale: “Velkommen til årets nytårskur og et godt nytår til jer alle. Jeg håber, at I er kommet godt ind i det nye år med energi og optimisme i forhold det arbejde, der venter os her i 2020. Både det arbejde, som I står overfor som virksomheder og erhvervsdrivende, og det arbejde, vi i fællesskab skal udføre for at gøre Næstved til en endnu bedre erhvervskommune.
Og faktisk ser vi jo ikke bare frem mod et nyt år, men et nyt årti – 20’erne. Det kan virke lidt uoverskueligt at se ti år frem. På den anden side er det en naturlig ting for jer i erhvervslivet at langtidsplanlægge, og også i en kommune er man nødt til at se mange år ud i fremtiden, når der træffes beslutninger om for eksempel byudvikling, byggegrunde og infrastruktur.
Men selvfølgelig er det lettere at se ti år tilbage end det er at se ti år frem.
Da vi sidste gang tog hul på et nyt årti – for ti år siden, i 2010 – var den nye, sammenlagte Næstved Kommune kun få år gammel og det havde været en stor omgang at få alt i den kommunale organisation til at falde på plads – med alle opgaver, medarbejdere og it-systemer. Samtidig befandt vi os i dønningerne efter finanskrisen i 2008, der overalt kunne mærkes i erhvervslivet. Da finanskrisen ramte os, kunne man godt frygte, at vi i en længere årrække ville få en meget svær økonomisk situation. Men alt i alt endte det gamle årti – 10’erne – jo med at blive godt årti.
Og det er jeg sikker på også vil være tilfældet denne gang med det nye årti – 20’erne.
Hvordan står det så til her i Næstved ved indgangen til et nyt årti?
For nogle måneder siden – i september – var det stort skulderklap til os alle, at Næstved Kommune i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i landets kommuner blev årets højdespringer i undersøgelsen. Vi blev nummer 41 ud af 98 kommuner, 39 pladser bedre end året forinden.
Der findes som bekendt en lang række målinger og undersøgelser af kommunernes indsats for erhvervslivet. Vi nærlæser og arbejder med dem alle, uanset hvilken bedømmelse de giver os.
Dansk Industris måling har i høj grad karakter af en slags meningsmåling, da virksomhedernes tilkendegivelse af, hvordan de generelt oplever udviklingen, vejer tungt i undersøgelsens resultat.
Og som sådan kan vi tage seneste DI-måling som udtrykt for, at virksomhederne i vores lokalområde ser positivt på udviklingen og på de tiltag, som Næstved Kommune arbejder med.
Vi vil naturligvis gerne fortsætte udviklingen og stå endnu stærkere i kommende DI-målinger.
Vi arbejder på mange måder med at forbedre vilkårene for erhvervslivet, og lad mig bare nævne et enkelt eksempel. Som en del af budgetforhandlingerne for 2020 har Næstved byråd besluttet at nedsætte dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 1,75 til 1 promille med virkning fra 1. januar i år. Dermed er dækningsafgiften i Næstved Kommune nedsat fra 5 til 1 promille over de seneste fire år.
Udover det tegn på, at vi er på rette kurs, som DI’s undersøgelse viser, vil jeg gerne supplere med et par økonomiske nøgletal.
I de tre første kvartaler af 2019 havde Næstved en vækst på 754 nye private arbejdspladser. Der er tale om netto-tal, så vores erhvervsliv beskæftiger altså 754 flere pr. 1. oktober end ved indgangen til 2019. Vi har endnu ikke tallene for 4. kvartal, men de vil sikkert bekræfte denne udvikling.
For kort tid siden udpegede Børsen 19 Gazellevirksomheder i Næstved Kommune – et resultat på niveau med sidste år, hvor vi havde 20 Gazellevirksomheder. Disse virksomheder er frontløbere – eller Gazeller – i den vækst, som mange af vores virksomheder oplever, og det er rigtig godt gået!
Det helt store event i Næstved i 2019 var DM i Skills. Det var et kæmpestort arrangement, der forløb perfekt med i alt 51.500 besøgende. Og det var en anledning for mange unge til få indblik i mulighederne for en erhvervsuddannelse. Og få følelsen af, hvor sejt det er at blive håndværker, industritekniker, smed, anlægsgartner, kok, SOSU-assistent eller noget andet spændende.
Skills vil helt sikkert have en positiv effekt for synet på en erhvervsuddannelse for både elever i folkeskolen, for ledige unge og for voksne. Og dermed et af svarene på, hvordan vi sikrer, at vores erhvervsliv i Næstved fremadrettet har tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft.
Jeg vil endnu engang takke de mange, der var med til at gøre Skills til en succes: Virksomheder, frivillige, foreninger, uddannelsesinstitutioner og kommunale medarbejdere.
Skills vil ikke stå alene – der kommer en masse opfølgning. Et af de nye initiativer er et lærlingenetværk, som kommunen har været med til at løbe i gang, og som er forankret i Næstved Erhvervsforening.
Lærlingenetværket – der faktisk holder sit første møde i slutningen af februar – skal stå for forskellige arrangementer og sociale aktiviteter for lærlinge i Næstved, uanset om de er i lære inden for håndværk, hotel og restaurant, butik, kontor eller noget andet. Lærlingenetværket skal være med til at gøre det attraktivt, at tage en erhvervsfaglig uddannelse i Næstved. Jeg vil gerne opfordre alle til at bakke op om lærlingenetværket.
Sidste år – i juni måned – vedtog byrådet en ny erhvervsstrategi for Næstved Kommune. Strategien skal gælde for de næste fire år.
Vi ønskede fra kommunens side at inddrage virksomhederne mest muligt i udarbejdelsen, så det ikke bare blev kommunens strategi, men en samlet udviklingsramme for kommune og erhvervsliv. I fællesskab nåede vi frem til en god strategi, som fastlægger de overordnede mål på erhvervsområdet.
Og selv om vi har fået den nye strategi, er det naturligvis vigtigt, at vi løbende diskuterer – og om nødvendigt finjusterer – kursen for den lokale erhvervsudvikling. Fra kommunens side sætter vi stor pris på det engagement, som erhvervslivet lægger i dette arbejde. Det engagement kommer blandt andet til udtryk ved meget stort fremmøde ved arrangementer som nytårskuren i dag.
Den udvikling, som vi har succes med i Næstved, har vakt opmærksomhed rundt omkring i landet. Det oplever jeg ved møder forskellige steder i Danmark. Der altid er nogen, der har hørt om en virksomhed i Næstved, der klarer sig godt, eller har set tv-indslag om Skills eller læst om Ressource City, som sidste år blev fremhævet i flere internationale undersøgelser.
I det nye år skal vi udbytte den interesse til at arbejde mere aktivt med at tiltrække investeringer og virksomheder udefra til Næstved.
Vi skal også hjælpe vores ejerledere i de lokale virksomheder, der kan og vil. Støtte dem i arbejdet med at tiltrække investeringer til deres virksomheder og tilbyde ejerlederne nogle værktøjer, der ruster dem til vækst.
Det nye initiativ kalder vi for: Invest Forum Næstved.
Det bliver forankret hos Næstved Erhverv og vil skabe flere nye muligheder for samarbejde mellem virksomheder, organisationer og Næstved Kommune.
I flere år har vi talt om, at snart begynder byggeriet af Femern-tunnellen. Men her i 2020 kommer der endelig gang i byggeriets hoveddel, ligesom opførelsen af den nye Storstrømsbro allerede er i fuld gang. Dertil kommer alt lige fra nyt sygehus i Køge og opgradering af flere jernbaner til de byggerier her i Næstved, som professionshøjskolen Absalon og DSB-værkstedet skal i gang med.
Projekterne får brug for mange underleverandører inden for alt fra håndværk og byggepladsudstyr til vognmandskørsel og catering.
Vi oplever lige nu en stor interesse for alt dette i vores bygge/anlægsbranche i Næstved Kommune, og Næstved Erhverv vil i det nye år følge med i alle disse projekter og holde øje med, hvilke opgaver der kunne være interessante for Næstved-virksomheder.
Når vi taler om de store anlægsprojekter, vil jeg også lige sige lidt om indsatsen for en motorvej mellem Næstved og Rønnede.
Vi fik sidste år en ny transportminister, Benny Engelbrecht, som vi har holdt flere møder med og som er meget positiv over for vores projekt. Alt tyder på, at der i 2020 vil ske afgørende udvikling, herunder forhåbentlig også den endelige anlægsbevilling.
Men det er vigtigt, at transportministeren og de andre beslutningstagere holdes ved ilden. Derfor vil jeg endnu engang gerne takke aktionsgruppen ”Motorvej Næstved-Rønnede Nu!” for dens arbejde, som fortsætter i det nye år. Det er derfor også et arbejde, som byrådet ved budgetforhandlingerne i efteråret besluttede at give støtte til.
Alt i alt synes jeg, at der er grund til optimisme. Både i forhold til det nye år og det nye årti.
Endnu en gang godt nytår til jer alle. Lad os skåle og glæde os over dét, som vi allerede er lykkes med, og dét, som vi skal arbejde sammen om fremadrettet.
Skål!”
Næstved Erhvervsforenings formand Torben Johansens nytårstale: “Næstved Erhvervsforening byder også velkommen til Nytårskuren 2020 – en rigtig god tradition – i et godt samarbejde mellem Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening
De fleste af os har nu holdt fri – eller kørt på lavt blus de sidste 2 uger – fejret jul og nytår med familie og gode venner og nytår er jo en fest, hvor vi markerer at ”nu starter vi forfra” eller ”tager hul på noget nyt”.
Men alt det vi efterlod på skrivebordet eller på arbejdspladsen, det ligger der også når vi kommer tilbage. Intet forsvinder af sig selv, så vi kan lige så godt tage fat og komme videre.
Nu var det ikke for at ødelægge den gode stemning, men blot for at sige, at der med et nyt år eller et nyt årti, ikke medfølger en trylleformular der får udfordringerne til at forsvinde.
Ser vi tilbage på 2019 så er der flere ting vi kan være stolte af i Næstved
Skills-2019 som blev gennemført i april måned med over 50.000 besøgende, blev et at de bedste Skills gennem tiderne, takket være et fantastisk samarbejde mellem aktørerne og en og super god projektledelse fra Næstved Kommune
DI-undersøgelsen 2019 blev en forbedring for Næstved. Vi blev nr. 41 ud af 98 kommuner. Det var en fremgang på 39 pladser fra nr. 80 i 2018. Jeg tror Carsten sagde at målingen i høj grad er udtryk for hvordan virksomhederne generelt oplever udviklingen – og det er jeg i høj grad enig i.
Fremgangen er nok i høj grad udtryk for at flere tænker ”VI” i stedet for ”DEM og OS” og så en god markedsføring af at vi skal tale Næstved op. 39 pladser frem er flot, men med lidt malurt i bægeret, så betyder det at vi nu er midt i det grå gennemsnit – vi skal lægge os i selen og finde de ændringer, som bringer os i ”TOP-10” – men tillykke med fremgangen til os alle.
Næstved Kommunes Socialpris blev for 3 gang uddelt i november
Når jeg fremhæver denne pris, så er det fordi jeg er stolt over, at vi i Næstved Kommune har så mange virksomheder, der ønsker at tage ansvar og påtage sig ekstra opgaver for at støtte de svageste og dem der har behov for ekstra hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet.
Vi fik 47 velbegrundede indstillinger (14 offentlige og 33 private) og nævneværdigt er det, at mange mindre virksomheder med stort personligt engagement er blandt dem, der gør en betydelig forskel.
Tak for det.
I 2019 kom Næstved med i Cities-100 – det er de 100 byer i verden der gør den bedste indsats for klimaet.
Næstved blev valgt på indsatsen fra Ressource City med ”Glasklyngen” mellem Reiling og Ardagh Glas for recycling af ca. 125.000 tons glas pr. år som omsættes til 800 millioner glas pr. år. Det svarer til en besparelse på 15,000 tons CO2 – Det er et vigtigt aktiv, vi skal passe på
Byrådet sluttede året af med et budgetforlig for 2020, der indebærer en yderlige sænkning at dækningsafgiften med 0,75 promille til 1,0 promille
Borgmesteren har da også truet med – at når dækningsafgiften er besluttet til 0 – så tager han en saks med og klipper punktet ud af vores ”Roll-up” – Carsten du skal være så hjertelig velkommen!
2019 var et aktivt år for Næstved Erhvervsforening
Vi gennemførte mange virksomhedsbesøg, Virksomhedscrawl, prisuddelinger, medlemsarrangementer og så deltager vi i den erhvervspolitiske udvikling via vores pladser i diverse udvalg og ikke mindst i den offentlige debat.
Men selvfølgelig er der et projekt, hvor der er konstant indsats og fokus – Rute-54 – Næstved Rønnede motorvejen
Aktionsgruppen har brugt rigtig meget energi sammen med vores lobbyister/rådgivere – møder og opfølgning hver 14 dag. Møder med landspolitikere, møder med transportordførere, meningsdannere og organisationer. Udarbejdelse af pressestof, indlæg på sociale medier o.s.v.
I 2019 kom vi for alvor med på den ”Blå” regerings plan over de kommende investeringer i infrastruktur. Vi skulle starte anlæg af motorvejen i 2024. Tidsplanen lidt skuffende – men vi var med. Fra rød blok var 2024 helt utilstedeligt, så vores konklusionen var at ved et kommende valg med eventuelt regeringsskifte, kunne det ikke gå værre.
Regeringen skiftede den 5 juni sidste år – Borgmesteren og jeg var på besøg hos Transportminister Benny Engelbrecht den 12. august Ministeren mente, at vi jo nok var med i kommende planer, men vi fik ikke noget tidspunkt for start af forhandlinger.
Nu ved vi at infrastrukturforhandlingerne går i gang ca. ultimo februar med en ønsket afslutning til oktober. Så vi har 10 måneder foran os, hvor der skal arbejdes hårdt for vores sag og det koster.
Byrådet har bevilget 150 TKR. i 2020 og med det vi har i kassen, så mangler vi ca. 250 TKR. for at kunne køre hårdt på frem til oktober 2020. Vi har allerede tilkendegivelser fra tidligere sponsorer om yderlige bidrag, men vi vil endnu engang bede erhvervslivet om bidrag.
Så hvis i alle støtter op – så skal AKTIONSGRUPPEN nok bide sig fast i haserne på beslutningstagerne og året er da også startet aktivt. I går havde vi møde med Transportordføreren fra SF, Anne Valentina Berthelsen – et særdeles berigende møde.
I morgen sender 15 større virksomheder i vores område et åbent brev til Transportministeren om vores situation
Og lige for at understrege vores situation, så bliver Næstved Ringsted banen lukket de næste 8 måneder. Det betyder 7.000 togpendlere skal finde alternativ transport – så vi kan med rette sige:
Næverland – et isoleret folkefærd
Og hvad byder 2020 så på?
Ja – udover at vi endnu engang øger indsatsen mod Christiansborg for at få motorvejen besluttet, så tror jeg at mange ting kommer til at afgøre Næstveds fremtid.
Beslutningen om udflytningen af Næstved Havn – vil få afgørende betydning for meget erhvervsudvikling, Turisme og kulturliv. Derfor har vi alle ansvar for at ”klæde vores politikere på” til at tage de rigtige og langtidsholdbare beslutninger.
Byudviklingen som der arbejdes efter, giver mange spændende forandringer. Ny bydel ved Stenlængegård med ny svømmehal. Ny bydel på havnefronten. Projekter som i fremtiden har stor betydning for hvor attraktivt det er at bosætte sig i Næstved.
I Næstved Erhvervsforening vil vi følge udviklingen tæt og aktivere vores medlemmer til at bidrage til udviklingen.
Det vil blive endnu et år med mange aktiviteter og jeg vil blot nævne et par stykker:
• På bygge- anlægsområdet inviterer vi i foråret til en hel dag, hvor vi besøger både Femern Belt projektet og byggeriet af den nye Storstrømsbro.
• Den 28. april bliver der politisk stormøde her i salen med status på motorvejen og regeringens transportforhandlinger
Som jeg tidligere har sagt ved denne nytårskur – så skal vi sige VI – og ikke DEM og OS – vi skal glemme middelmådighed og jantelov – og så skal vi tænke STORT
Til slut vil jeg gerne sige tak til Erhvervsforeningens bestyrelsen for en viljestærk indsats i 2019 – Tak til ildsjælene omkring aktionsgruppen for motorvejen – og til alle jer – der har gjort en indsats for udviklingen af vores by og erhvervsliv
Jeg vil også sige tak til Næstved Erhverv for et rigtig godt samarbejde – både i dagligdagen – men også ved alle de arrangementer, vi har lavet sammen i 2019
Tak til byråd og den kommunale forvaltning for god dialog og samarbejde i året der gik.
Så inden vi nu skal i gang med dagens højdepunkt – nemlig uddelingen af Iværksætterprisen-2020, vil jeg slutte med disse ord:
Man har aldrig tabt, før man holder op med at forsøge.
Skål – og rigtig godt nytår.”
Prisen som Årets Iværksætter 2020 i Næstved bliver overrakt af formand for Næstved Erhvervsforening, Torben Johansen, til indehaver af Café Grønnegade Gitte Spandet. Bag prisen står Rådgiverforum Næstved, Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv. Café Grønnegade blev valgt blandt 300 nystartede virksomheder med adresse i Næstved kommune, og bedømmelseskomiteen har motiveret sit valg sådan her: “Café Grønnegade har udover at være en velfunderet virksomhed rent økonomisk skabt udvikling og nytænkning i restaurationsbranchen i Næstved.
Gitte Spandet står for tre spændende (og forskellige) spisesteder, idet hun har udvidet driften af Café Grønnegade til også at omfatte driften af Café Kilden i golfklubben i Mogenstrup samt kantinen hos VUC Storstrøm i Næstved bymidte.
Gitte Spandet har med sit iværksætteri skabt nye arbejdspladser. Og hun har anvendt sine egenskaber som en lyttende og inddragende erhvervsleder til både at være en kompetent chef og god forretningspartner for kunderne.
Endelig har Gitte Spandet været en aktiv og synlig deltager i adskillige lokale erhvervsnetværk – og dermed bidraget til gensidig hjælp og inspiration mellem lokale virksomheder.”
Se mere om de nominerede til modtagelse af prisen som Årets Iværksætter 2020.
Direktør Peter Sorgenfrei fra Holo fortæller om fremtidens bil og om hvordan, vores måde at transportere os på vil ændre sig inden for de næste 10-20 år. Holo er en virksomhed, der blandt andet er kendt for at levere en selvkørende bus til foyeren på Køge Sygehus og selvkørende minibusser til Aalborg Kommune.
– Transport vil ændre sig drastisk de kommende år. Der bliver mere og mere trængsel på vejene, fordi mange mennesker sidder 1 person i hver bil. Vi er gået fra at være cirka 3 personer per bil i 1950’erne til i dag at være 1,3 person per bil i Danmark, fortæller Peter Sorgenfrei.
Samtidig er der en trend mod tilflytning til de store byer, en øget bevidsthed om klimabelastningen og i den forbindelse et kollektivt ønske om at transportere sig smartere. Store byer er allerede i højere grad end før begyndt at forbyde biler i deres bymidter, og den udvikling vil fortsætte og også med tiden brede sig til mere tyndt befolkede områder.
– Hvis I har en teenager derhjemme, så er der nok flere af jer, der har lagt mærke til, at det ikke nødvendigvis er et stort ønske at se at få taget et kørekort. Og det er heller ikke nødvendigt. De unge ved godt, at transportvanerne er i opbrud. Priserne på biler er faldende, fordi også bilimportørerne er klar over, at flere og flere vil holde op med at investere store summer i at have egen bil, siger Peter Sorgenfrei.
Alt i alt konkluderer Peter Sorgenfrei, at den nære fremtid står på: 1. selvkørende, 2. deling, 3. bæredygtighed
– Hvis man lever af at sælge biler i dag, så skal man vide, at inden for de næste 20 år skal man regne med i stedet at sælge adgang til køretøjer. Det bliver sådan, at når man står derhjemme og skal fra A til B, så bestiller man en transport, og den vil være klar ved ens hoveddør inden for 2 minutter. Transporten kan være en kombination af forskellige transportmidler. Det kan for eksempel være, man bliver hentet af en 10-personers selvkørende bus med andre rejsende, som skal noget af den samme vej, og så kan det være, at man undervejs står ud og skifter over i en drone, der flyver direkte til bestemmelsesstedet, siger Peter Sorgenfrei.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse