Skriv tilbud der vinder

Vil du blive endnu bedre til at skrive tilbud – og vinde opgaven? Vil du inspireres til, hvordan du udvælger de rigtige udbud og skriver vindende tilbud – første gang?

Læs mere

Nyt nyhedsbrev til erhvervslivet fra kommunen

For at øge informationen og styrke dialogen med de lokale virksomheder, har Næstved Kommune lanceret et nyhedsbrev til erhvervslivet i kommunen. Det hedder Erhvervsnyt og udkommer én gang i kvartalet. Formålet er at informere om erhvervsrelevante nyheder fra såvel byråd som administration.

Læs mere

Få tilskud – og boost din digitale omstilling

Driver du en SMV, kan du nu søge om økonomisk tilskud til rådgivning – uanset om det er digital omstilling eller e-handel.

Læs mere

Pendlerne er vores uudnyttede ressource

Mens virksomhederne i Næstved kommune savner flere stærke, lokale kræfter i deres ansøgningsbunker, så tager selvsamme dygtige medarbejdere hver dag tog, bus og bil ud af kommunen for at komme på arbejde. Men Næstved Erhverv har fået lavet en undersøgelse, der viser, at pendlerne faktisk mener, at det vil gavne balancen mellem arbejde og fritid, hvis de får et arbejde tættere på deres hjem.

Læs mere