Covid-19 fylder naturligvis meget i disse dage, og det har konsekvenser for mange virksomheder. Hos Næstved Erhverv er vi stadig klar til at støtte vores virksomheder i denne tid, så tøv ikke med at kontakte os med stort som småt – skriv en mail eller ring på 5588 5544.


Hjælpetiltag og initiativer

Hvordan skal virksomheder forholde sig til covid-19? Situationen udvikler sig hele tiden, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe virksomheder igennem krisen også. Her kan du se en oversigt over regeringens gennemførte hjælpetiltag. Og vi har på bedste vis forsøgt at samle de vigtigste tråde her:

 

GenstartNU

Industriens Fond igangsætter en målrettet indsats, der skal sikre danske SMV’ers konkurrenceevne under og efter corona-krisen. Formålet er, at danske SMV’er kommer bedst muligt igennem krisen og herefter er rustet til at være aktive medspillere i at få samfundet i gang igen. Du kan læse mere om GenstartNU lige her.

 

Lønkompensation – åben for ansøgning

Det er muligt at ansøge om midlertidig lønkompensation. Ansøgning om lønkompensation foregår digitalt på virk.dk, og ALLE, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Udbetaling sker hurtigst muligt – forvent en ventetid på 1-4 uger.

Fakta: Virksomheder kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 – med tilbagevirkende kraft. Ordningen er for virksomheder med én eller flere ansatte. 

 • Se spørgsmål og svar om lønkompensationsaftalen her  
 • Læs mere om selve aftalen hos beskæftigelsesministeriet her

 

Lånegarantier på nye lån

Har du brug for en lånegaranti? Virksomheder, der er ramt af covid-19, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter. Det glæder både store  samt små- og mellemstore virksomheder.

Garanti til store virksomheder, der er ramt på indtjeningen som følge af covid-19: Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække jeres omsætningstab. For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30%.

Garanti til små og mellemstore virksomheder, der er ramt på indtjeningen som følge af covid-19: Vækstfonden kan garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30%.

Kompensation til arrangører – åben for ansøgning nu

Du kan ansøge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer i perioden 6. til 31. marts 2020. Læs meget mere på virksomhedsguiden.

 

Kompensationsordning til selvstændige 

Nyeste hjælpepakke med kompensation til SMV’er:

 • Til selvstændige: Staten dækker op til 75% af omsætningen hos virksomheder med op til 10 ansatte, der står til at miste 30% af omsætningen – op til 23.000 pr. måned. Det gælder i perioden 9. marts til 9. juni.           
 • Til særligt hårdt ramte virksomheder: Som noget helt nyt og i en afgrænset periode hjælper staten med at betale de faste udgifter – og giver tilskud på op til 80% af de faste udgifter for f.eks. restauranter, feriecentre, fitnesscentre og natklubber.

Læs mere om kompensationsordningen til SMV’er her. Flere fakta i faktaarket fra Erhvervsministeriet her.


Har du midlertidigt lukket din forretning for kunder? 

Der er indført en række midlertidige forbud mod erhvervsdrivende om lukning af lokaler for offentligheden, og det kan medføre en række spørgsmål om, hvorvidt du må holde din forretning åben. Her er en god guide med spørgsmål og svar. 


Arbejdsfordeling

Der er kommet mere fleksible regler i forbindelse med covid-19 om arbejdsfordeling. Det har blandt andet medført, at der kan anmeldes arbejdsfordeling fra dag 1 og ikke efter en uge, som det har været hidtil. Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage.

Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige. Læs mere hos DI her. Næstved Erhverv er klar til at hjælpe jer med at finde ud af, om I kan lave disse aftaler. Det afhænger blandt andet af overenskomstaftalerne på jeres områder. Kontakt os her med spørgsmål.


Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige

Der gives refusion fra dag ét til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag, når medarbejderen er syg af covid-19 eller i karantæne. Læs om de nye regler her eller i denne guide fra Jobcenter Næstved.


Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag samt moms – også for SMV’er

Regeringen har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne – konkret ved at sammenlægge to afgiftsperioder, så man stadig kan indberette til de normale frister og fx få udbetalt negativ moms. Men man kan derimod vente med at betale, så det svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Læs mere hos SKAT her.

 

Covid-19 og dine medarbejdere

Hvad gør du, hvis dine medarbejdere bliver ramt? Find information om, hvordan du skal forholde dig her.


Påvirket handel?

Få svar på, hvad du som køber eller sælger skal gøre, hvis din handel er påvirket af covid-19. Selv om man i Danmark på nuværende tidspunkt ikke er nødsaget til at lukke produktionsfaciliteter eller detailhandel for at undgå spredning af coronavirus, vil dansk produktion og handel sandsynligvis blive påvirket af covid-19. Det betyder, at varer muligvis ikke vil nå frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket kan påvirke virksomheders værdikæde. Det er bl.a. vigtigt, at du sætter dig ind i de kontraktlige forpligtelser, som du har indgået, eller er ved at indgå, og orienterer dig i bestemmelserne om misligholdelse – særligt bestemmelserne om force majeure.


Restriktioner på indrejse: Hvad betyder det for din virksomhed?

For at forebygge spredning af Covid-19 blev de danske grænser lukket fra lørdag den 14. marts kl 12. Lukningen gælder frem til 13. april 2020. Hvad betyder det for din virksomhed i forhold til import og eksport? Læs mere her.

 

Se PDF med regeringens samlede tiltag indtil videre her.


Nyttige links

De vigtigste kilder til information om covid-19 til virksomheder:

 • virksomhedsguiden.dk kan du løbende orientere dig om, hvordan virksomheder skal forholde sig til covid-19. Her kan du også løbende følge med i påbud og anbefalinger, hvordan virksomheder er juridisk stillede og hvilke muligheder der eventuelt besluttes for hjælp til virksomheder, økonomisk kompensation mv.
 • Næstved kommune har samlet en række spørgsmål og svar til virksomheder
 • Jobcentret i Næstved har udarbejdet en nyttig FAQ her.
 • Dansk Erhverv har lavet en guide til virksomheder om Convid-19. Tilsvarende har DI.
 • Den fælles myndighedsside om Covid-19 finder du her
 • Læs mere om de enkelte hjælpe-initiativer på finansministeriets hjemmeside under nyheder på www.finansministeriet.dk 

 
Status på Covid-19 og den løbende udvikling kan følges på disse kanaler:

Hjælpepakker

Hos Altinget kan du se en samlet oversigt over alle covid-19 hjælpeinitiativer – det er en fyldestgørende guide, hvor du kan danne dig et overblik. Se listen her.

 

IT – kriminelle udnytter typisk kriser voldsomt

 

Hotlines

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til covid-19, er der oprettet en særlig hotline. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke – men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Kontakt hotlinen på 72 200 034. Hotlinen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.

 • Du kan også kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.
 • Myndighedernes fælles hotline er telefon 7020 0233.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også en hotline for virksomheder i hverdagene fra 8:00-16:00 på tlf. 72 200 350.

 

Følg med på vores Facebooksideog LinkedIn for opdateringer.