En eftermiddag med bygge- og anlægsbranchen i Næstved

Afdelingsleder Kenneth Samuelsen fra Finn L. & Davidsen i Næstved synes, det er nemt at få fat i kommunens byggesagsbehandlere og at de leverer en god service på kort tid. Foto: Næstved Erhverv.
Afdelingsleder Kenneth Samuelsen fra Finn L. & Davidsen i Næstved synes, det er vigtigt at tage til inspirationsaftner for at mødes med de andre håndværkere i kommunen og høre, hvad der rører sig i branchen. Foto: Næstved Erhverv.

Der er knaldblå himmel og kridhvide skyer denne dag i juni, hvor Næstved Erhverv og revisionsfirmaet PwC har inviteret til netværksmøde for bygge- og anlægsbranchen. Dagens netværksmøde er en del af den række af tilbud om inspirationsaftner, kurser og informationsmøder, som Næstved Kommune tilbyder uden beregning for den lokale bygge- og anlægsbranche. 

På trods af det gode vejr og de kornfede ordrebøger møder et talstærkt publikum op for at høre om branchens nyeste udvikling og om, hvordan små håndværksvirksomheder kan arbejde sammen med de større.

Afdelingsleder Kenneth Samuelsen fra VVS- og Elinstallatørfirmaet Finn L. & Davidsen i Næstved er en af deltagerne i eftermiddagens møde.
– Jeg kommer for at mødes med andre af de lokale håndværkere og for at se, hvad der rører sig. Det er jo ikke så tit, vi har lejligheden til at snakke med hinanden i den travle hverdag, siger Kenneth Samuelsen.

Hurtig og fleksibel service for virksomhederne
Selvom Finn L. & Davidsen er en af de store håndværksvirksomheder i Næstved, så arbejder virksomheden også nogle gange som under-entreprenør for nogle, der er endnu større.
– Det er altid rart at høre noget om, hvad man skal vægte i sådan et samarbejde. Vi ved jo godt selv, hvad vi kræver af vores egne under-entreprenører, men denne her form for sparring er bare altid godt, siger Kenneth Samuelsen.
Kenneth Samuelsen oplever generelt god service i Næstved. For eksempel når han henvender sig til byggesagsbehandlerne for at søge om byggetilladelser.
– Det er altid nemt at komme i kontakt både via telefon, email og også, når jeg engang i mellem er mødt personligt op, fordi jeg fx har haft noget, der hastede – så synes jeg, kommunen er meget fleksible med at få løst sagerne hurtigt. Men vi kunne godt tænke os nogle flere kommunale byggeprojekter. Dem er der alt for få af, siger Kenneth Samuelsen.

Byggebranchen i Næstved vokser kraftigt
Bygge- og anlægsbranchen i Næstved er inde i en kraftig vækst i forhold til de forrige års mere matte marked. Siden 2010 er antallet af fuldtidsbeskæftigede i branchen vokset med 20%, hvilket ifølge den seneste opgørelse fra Center for Vækstanalyse i Væksthus Sjælland er en udvikling, der ligger langt over landsgennemsnittet. Opgørelsen viser også, at håndværksvirksomhederne i Næstved har været gode til at investere i maskiner og materiel, og at virksomhederne på det punkt ser ud til at være godt rustede til de kommende års store, offentlige byggeprojekter samt i forhold til fremgangen på boligmarkedet, hvor Næstved oplever nettotilflytning og en deraf afledt stigning i efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester.

LÆS OGSÅ: Spritny analyse af væksten i Næstved.

Statsaut revisor Rasmus Dehn Larsen PwC_Foto Næstved Erhverv_600 x 350 pxl
Statsautoriseret revisor Rasmus Dehn Larsen fra PwC fortæller om den seneste udvikling inden for bygge- og anlægsbranchen. Foto: Næstved Erhverv.

Udfordringen bliver at kunne skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, så Næstveds virksomheder ikke mister ordrer pga. utilstrækkelig bemanding. Hos revisionsfirmaet PwC oplever man en stigende konsolidering i bygge- og anlægsbranchen, hvilket er en styrke for at kunne være med i de større entreprise-udbud. Statsautoriseret revisor Rasmus Dehn Larsen fra PwC Næstved var derfor inviteret som oplægsholder til dagens netværksmøde.

Hent PwCs analyse af udviklingen i bygge- og anlægsbranchen her (4 mb).

God ide at fusionere med andre
– Vi har været igennem nogle magre år, og det ser ud til, at vi nu skal til at have det lidt sjovere fremover. Men hvad kan vi lære af årene med krise? Det vil vi gerne komme med et bud på, siger Rasmus Dehn Larsen.
– Flere håndværksvirksomheder fusionerer eller går sammen i et tættere samarbejde. Det sker især i de virksomheder, hvor man har 26-50 mand, og hvor det er en fordel at kunne stille med 100 mand på pladsen i stedet for 50, når man gerne vil have del i de større entrepriser. Det sker ved fusion/samarbejde, og det sker ved, at fx en murer opkøber en tømrer, fortæller Rasmus Dehn Larsen.
– Vi oplever også en stigende indtjening i bygge- og anlægsbranchen generelt. Region Nordjylland trækker lidt ned i statistikken, mens øvrige regioner ligger på nogenlunde ens niveau. Der har været en beskeden stigning i indtjeningen i håndværksvirksomheder med 26-50 ansatte, og det passer nok meget godt sammen med, at det er i den størrelse virksomhed, man begynder at skulle ændre arbejdsgange, procesoptimere, hvilket ikke altid lykkes lige godt ude i virksomhederne. Det er vores indtryk, at virksomheder med orden i penalhuset klarer sig bedst, siger Rasmus Dehn Larsen.
Virksomheder med orden i penalhuset er typisk kendetegnet ved styr på sagsstyringen, styr på faktureringen og styr på tilbudsgivningen. De succesfulde håndværksvirksomheder har også en høj grad af digitalisering ind over arbejdsgangene.

Orden i penalhuset er vigtigt for blive valgt som under-entreprenør
– Det er også en god ide at bruge tid på at indføre processer, som alle i virksomheden skal følge og som nye medarbejdere selvfølgelig også skal sættes ind i, siger Rasmus Dehn Larsen.
Det er parametre, som direktør Bent Hartmann fra H. Nielsen & Søn kan nikke genkendende til. Han fortæller om, hvad hans virksomhed lægger vægt på, når der skal vælges under-entreprenør.
– Hos os er det også vigtigt med orden i penalhuset, som Rasmus nævner. Vi må gå ud fra, at digitaliseringen nok ikke forsvinder i morgen, og selvom vi da er godt med, så har vi også plads til optimering hos os. Fx har vi endnu ikke digitaliseret svendenes ugesedler. Det er det næste, vi vil tage fat på, siger Bent Hartmann.
Han fortæller, at hos H. Nielsen & Søn bliver der sagsstyret på selv den mindste opgave, så det altid er klart, hvilke udgifter, der hører til hvilke kunder og dermed, hvad der skal faktureres. For Rasmus har ret – det er virkelig vigtigt for vores likviditet, at vi får sendt fakturaer ud, lige så snart det er muligt.

Bent Hartmann H Nielsen og Søn_Foto Næstved Erhverv
Direktør Bent Hartmann fra H. Nielsen & Søn lægger især vægt på ærlighed og tillid, når han vælger under-entreprenører. Foto: Næstved Erhverv.

Tillid og ærlighed er afgørende faktorer
H. Nielsen & Søn er en af Næstveds store håndværksvirksomheder og beskæftiger 12 murere, 6 anlægsstruktører, 3 isoleringsfolk (fra Revsbæk Isolering, som blev købt for to år siden), 6 arbejdsmænd, 35 tømrere, 10 lærlinge, 9 byggeledere og 3 administrationsfolk, heraf 1 økonomichef.
– I perioden 2009-2015 synes jeg, vi har kæmpet lidt rigeligt med hinanden om opgaverne, og priserne er blevet presset i bund. Her i 2016 er det ligesom om, vi har fået flere opgaver at deles om (i branchen, red.), og der bliver stillet høje krav til kvalitet og effektivitet fra kunderne. Jeg synes stadig, der er et efterslæb mht. de pressede priser. Om priserne vil rette sig, må fremtiden vise, siger Bent Hartmann.
– Når man er under-entreprenør hos os, så indgår vi en kontrakt, der blandt andet handler om tid og økonomi, samt hvad vi forventer leveret. Men det vigtigste i det samarbejde, vi har med vores under-entreprenører, det er, at det bygger på ærlighed og tillid. Det er en helt afgørende faktor for os, siger Bent Hartmann, som gerne jævnligt afprøver nye under-entreprenører, hvis han har en fornemmelse af, at de gør deres arbejde ordentligt til en ordentlig pris og med den rette indstilling til samarbejdet.

Husk, du skal tjene penge
Bent Hartmann nævner et andet forhold, som han synes, er vigtigt for de mindre håndværksvirksomheder også at gøre sig tanker om:
– Når vi fx selv skal være under-entreprenører for nogle af de større entreprenørvirksomheder, så er det ingen hemmelighed, at vi går uden om de helt store entreprenører. Vi har hos os et princip om, at vi altid skal have et overskud på alle sager, og derfor er vi ikke interesserede i at arbejde for de helt store, som ofte presser prisen alt for langt ned, siger Bent Hartmann og opfordrer til, at de mindre virksomheder gør sig de samme tanker, når de vælger hvem af de store, de vil arbejde sammen med.

Der er hårde betingelser for nystartede mestre
Hos en af de mindre virksomheder er det dog nogle andre tanker, der først og fremmest presser sig på. Murermester Martin Zabell fra Murerfirmaet MAZ tog springet fra svend til mester for to år siden. Han arbejder som enmandsvirksomhed, og kunderne er en blanding af private forbrugere og store håndværksvirksomheder. Han fortæller om den oplevelse, det har været at blive mester og selv skulle stå for det hele.
– Jeg fik et godt råd, da jeg startede: At man skal tænke på, at det at fakturere er lidt ligesom at skrive sine ugesedler som svend. Hvis ikke man gør det, så er der bare ingen penge, siger Martin Zabell.
Martin Zabell har sendt 20 tilbud i år og har en oplevelse af, at det er svært at trænge igennem med sine egne betalingsbetingelser.
– Jeg synes, der er hårde betingelser, når man er så lille og nystartet, som jeg er. Jeg kan ikke få andet end løbende måned + 30 dage hos de store virksomheder, og det må man jo selvfølgelig bare leve med, men jeg synes godt, det kan være hårdt. Heldigvis har jeg en god, stor murervirksomhed i København, som bruger mig til at lave småopgaver, siger Martin Zabell.

Martin Zabell Murerfirmaet MAZ_Foto Næstved Erhverv
Murermester Martin Zabell fra Murerfirmaet MAZ efterlyser nogle mere lempelige betalingsbetingelser hos de store håndværksvirksomheder. Foto: Næstved Erhverv.

God ide med mix mellem store og små kunder
– Det har været en stor omvæltning at gå fra at være svend til selv at være mester. Jeg forstår mere og mere, hvorfor mester er nødt til at være et dumt svin. Det er man bare nødt til for at få sine penge og for at få balance i økonomien. Jeg forstår også lige pludselig, hvorfor det at handle vildt ind i Bygma kunne gøre min mester sådan lidt gnaven. I dag renser og vedligeholder jeg fx min murerske i stedet for at udskifte den, når den er blevet et halvt år gammel. Dengang tænkte jeg ikke så meget over sammenhængen mellem udgifter og indtægter, som jeg gør nu, siger Martin Zabell.
Martin Zabell kan godt lide kombinationen af, at han både har sine egne mindre kunder, og at han har et par større virksomheder, som han er under-entreprenør for. Han har ingen planer om at ansætte svende foreløbig, men han går og overvejer at få en lærling.

Eftermiddagen er ved at blive til aften, og netværksmødet er slut. Der kommer nye møder, nye inspirationsaftner, nye kurser fra Næstved Erhverv og vores samarbejdspartnere igen efter sommerferien.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse