Erhvervsudvikling

Næstved skal også fremover være et godt sted at drive virksomhed. Derfor arbejder vi løbende med aktiviteter, der har til formål at fremme erhvervsudviklingen i Næstved. Vi udvikler projekter i samarbejde med Næstved Kommune, samarbejder med andre lokale aktører og bygger bro mellem virksomheder og organisationer.

Vi samarbejder også med Næstved Kommune om udvikling og eksekvering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, der udgør den overordnede ramme om arbejdet med at skabe flere arbejdspladser, økonomisk vækst og hæve uddannelsesniveauet på det lokale arbejdsmarked.

Erhvervsstrategi 2019-2022 i Næstved Kommune (pdf)

 

Strategien har en overordnet vision om bæredygtig vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv med fokus på Næstveds stærke brancher samt en række indsatser på tværs, fx arbejdskraft, ny teknologi og digitalisering. Og så er to enkeltstående punkter prioriteret selvstændigt: Det fortsatte arbejde med at få etableret motorvej mellem Rønnede og Næstved samt et fortsat fokus på den gode sagsbehandling i kommunens forvaltning.

LÆS OGSÅ: Næstved Kommunes nye erhvervsstrategi er klar

 

Strategien er blevet til i et samarbejde mellem politikere, virksomheder og organisationer i Næstved kommune og blev vedtaget af Næstved Byråd tirsdag den 28. maj 2019.
Næstved Erhverv er ansvarlig for dele af de aktiviteter, der skal føre strategien ud i livet. Det sker i samarbejde med erhvervslivet, relevante organisationer og uddannelsesinstitutioner.

– Næstved Erhverv er en af de aktører, der står for at føre en del af erhvervsstrategien ud i livet. Vi arbejder efter en årlig forretningsplan, som tager udgangspunkt i erhvervsstrategien og en tilhørende leveringsaftale med Næstved Kommune. Vi samarbejder med alle relevante aktører, fx med Ressource City, som er den aktør, der tager sig af at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling. Jeg glæder mig til, at der kommer en handlingsplan, og hvordan vi kan være med til at virkeliggøre den, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Hent Næstved Erhvervs forretningsplan 2021 (pdf)

 

Har du gode ideer?

Næstved Erhverv vil altid gerne høre fra dig, hvis du har gode ideer eller ris eller ros til vores eller til kommunens arbejde.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til direktør Rasmus Holst-Sørensen på 55 88 52 51 eller rhs@naestvederhverv.dk

Rasmus Holst-Sørensen

Direktør

Næstved Erhverv

Vil du høre mere om erhvervsstrategien, så kontakt mig!

Tlf. +45 55 88 52 51

E-mail: rhs@naestvederhverv.dk