STORMØDE FOR BYGGE/ANLÆG


2018-anlægsbudgettet og regionale infrastrukturprojekter

Inden længe tager vi hul på 2018, og det betyder også, at Næstved Kommune får et nyt budget for det kommende års anlægs- og renoveringsarbejde.

Næstved Kommune, Næstved Erhvervsforening og Næstved Erhverv inviterer derfor til et møde, der byder på en gennemgang af anlægsbudgettet for 2018 og orientering om kommunens procedurer for indkøb af håndværkerarbejde.

Som et særligt tema i år sætter vi derudover fokus på to store infrastrukturprojekter. Det drejer sig om opgraderingen af Ringsted- Femern Banen og opførelsen af den nye Storstrømsbro. Der vil være briefinger om projekterne og nogle af de underleverancer, som projekterne kan kaste af sig for lokale bygge- og anlægsvirksomheder.

Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion med oplægsholderne, og arrangørerne er vært for en sandwich og forfriskning.

PROGRAM

16.30 Velkomst
v/ Torben Johansen (mødeleder), Formand for Næstved Erhvervsforening

16.40 Næstved Kommunes anlægsbudget for 2018
v/ Carsten Rasmussen, Borgmester i Næstved Kommune

17.10 Orientering om Næstved Kommunes indkøb af håndværkerarbejde
v/ Torben Kelm Danielsen, Centerchef i Næstved Kommunes Center for Trafik og Ejendomme

17.40 Pause
Sandwiches og en forfriskning

18.00 Status på opgraderingen af Ringsted-Femern Banen
v/ Klaus Studstrup Jørgensen, Anlægschef i Banedanmark

18.30 Status på den nye Storstrømsbro
v/ Niels Gottlieb, Projektchef i Vejdirektoratet

19.00 Afrunding

Hent program som PDF

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event.