MØDERÆKKE FOR INDUSTRIVIRKSOMHEDER


NE_Industrim+©der+ªkke_960x200

Vi sætter rammerne for fremtidens industri

Næstved Kommune har en stærk og alsidig fremstillingsindustri, der leverer alt fra maskiner, elektronik og ventilationssystemer til sundhedsartikler, emballage og byggematerialer.

Inden for de seneste par år er der flere, der har udtrykt ønske om en fornyet indsats for kontakt mellem industrivirksomheder i vores lokalsamfund. For at få sat ord og handling på dette ønske, indbyder Næstved Erhverv til en møderække med tre arrangementer:

21. februar 2017 kl. 16.00-18.30
Sted: Ardagh Glass Holmegaard

7. marts 2017 kl. 17.00-18.00
Sted: Grønnegades Kaserne Kulturcenter

21. marts 2017 kl. 16.00-18.30
Sted: Møller & Devicon

Se det fulde program her (PDF)

Møderne byder på oplæg af lokale virksomheder, erfaringer fra andre steder i Danmark og mulighed for at diskutere – og sætte sit præg på – de fremtidige rammer for den lokale industri.
Planen er, at det sidste af de tre møder munder ud i, at vi aftaler indhold og form for det fremadrettede arbejde.

Deltagelse i møderækken er forbeholdt repræsentanter for industrivirksomheder. Som udgangspunkt tilmelder man sig hele møderækken – det er dog også muligt at deltage i møderne enkeltvis.

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event.