Virksomhedsbesøg og dialogmøde hos Tvedemose Champignon


mushroom

I samarbejde med Næstved Erhvervsforening inviterer vi alle virksomheder i Næstved til virksomhedsbesøg hos Tvedemose Champignon, Tvedemosevej 2, 4750 Lundby tirsdag den 29. november 2016 kl. 16-19.

Næstved Erhvervsforening ønsker at komme rundt i hele Næstved kommune og besøge forskellige virksomheder og komme i endnu tættere dialog med erhvervsforeningens medlemmer og andre erhvervsdrivende.

Ambitionen er at komme rundt i hele kommunen, således at også landdistrikterne
høres og oplever at være en del af erhvervslivet i Næstved kommune, og at vi sammen kan støtte og udvikle erhvervslivet i landdistrikterne.

Program:
Kl. 16.00: Præsentation af Tvedemose Champignon
Kl. 17.00: Præsentation af Næstved Erhvervsforening
Kl. 17.15: Præsentation af Næstved Erhverv A/S
Kl. 17.30: Dialog om styrkelse af Næstveds erhvervsliv mm.
Kl. 18.30: Sandwich, øl/vand og netværk

Deltagelse er gratis. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig via email til Næstved Erhvervsforening inden onsdag den 23. november 2016 på ne@naestvederhvervsforening.dk

Læs mere på Næstved Erhvervsforenings hjemmeside

Besøg Tvedemose Champignons hjemmeside