VIDENPILOT SKAL HJÆLPE AV-HUSET

TIL FORTSAT VÆKST VIA EKSPORT

Hos AV-Huset, der leverer kvalitetsløsninger indenfor professionelle AV installationer har man en plan. En plan om fortsat vækst af virksomheden via etablering af et struktureret eksportsalg. Eksportsalget har tidligere primært været præget af kontakt fra udenlandske kunder med henblik på at levere komplekse møderums installationer.

Gennem afsætningen til de udenlandske markeder har AV Huset erfaret, at der er et stort uudnyttet potentiale for at afsætte deres løsninger på eksportmarkedet – og det ønsker virksomheden at afprøve med en målrettet tilgang til kunderne.

I den forbindelse måtte virksomheden erkende, at der var brug for yderligere erfaring med tilrettelæggelse af markedsanalyser og udvikling af eksportsalgsstrategier. I AV-Huset havde man hørt om muligheden for at ansætte en såkaldt Videnpilot med tilskud til lønnen.

En videnpilot er en højtuddannet medarbejder med de rette kompetencer, der ansættes til at drive et konkret udviklingsprojekt for virksomheden. Efter møder med Næstved Erhverv og en konsulent fra Viden-Metro fik AV-Huset hjælp til at definere og beskrive projektet, udarbejde en ansøgning og rekruttere den rigtige kandidat.

Videnpiloten skal arbejde med markedsanalyser, segmentering af markedet samt udarbejdelse af eksportstrategi, således at strategien lykkedes og AV-Huset kan udvikle virksomheden via et fokuseret og målrettet eksportsalg.

”Projektet har nu kørt et par måneder, og det at få en medarbejder med en akademisk tilgang til tingene absolut har været en gevinst for virksomheden. Det er bestemt noget man måske bør overveje i mange andre typer af virksomheder”. 

Jens Ravn, AV-Huset