FRA MEDARBEJDER TIL SELVSTÆNDIG VIA EJERSKIFE

Thomas Scheel fik i efteråret 2013 mulighed for at overtage den virksomhed som han på daværende tidspunkt var medarbejder i . Drømmen om selvstændig kunne realiseres, og for at komme godt fra start deltog han på et Iværksætterforløb hos Næstved Erhverv.

Senere i processen benyttede Thomas sig af Næstved Erhvervs ejerskifte koncept, hvor alle aspekter omkring overtagelse af virksomhed blev vendt, drejet og drøftet.

Jeg har fået uvurderlig sparring via Næstved Erhverv. Først som deltager på deres iværksætterforløb, hvor jeg fik masser af inspiration, viden og et godt netværk. Siden vedrørende ejerskifte, hvor Næstved Erhvervs ejerskiftekoncept hjalp mig godt på vej, så jeg har fået skabt det perfekte set-up for min fremtid som selvstændig

Thomas Scheel, Benvent ApS