Interview med Keld Harbo

”Man kan ikke komme for tidligt i gang med at etablere en professionel bestyrelse for sin virksomhed – men man kan sandelig godt komme for sent i gang!”

Ordene kommer fra Keld Harbo, som er en erfaren rådgiver for bestyrelser og selv mangeårigt bestyrelsesmedlem. Keld er desuden en af de virkelig dygtige oplægsholderne på Næstved Erhvervs bestyrelseskursus, der løber ad stablen over 4 torsdage i november og december med start torsdag 10. november.

Næstved Erhverv har sat Keld Harbo stævne før kursets start for med hans egne ord at høre, hvorfor det lige er så vigtigt for en virksomhed at have en professionel bestyrelse?
”Grundlæggende handler det om, at alle har behov for sparring for at drive en succésfuld virksomhed”, siger Keld Harbo. ”Man oplever af og til med mindre virksomheder eller startups, at iværksætteren spørger familiemedlemmer til råds eller præsenterer sin forretningsidé for naboen hen over hækken og alle er selvfølgelig høflige mennesker, der roser iværksætteren og fortæller vedkommende, at han vel nok har fået en god forretningsidé. Det samme sker også nede i Rotary-klubben, og når iværksætteren taler med sit netværk. Men det er ikke altid dér, at man får den bedste vejledning. Det man har behov for som virksomhed er en professionel og objektiv sparring.”

Gælder det alle typer af virksomheder?
”Ja helt klart. Nogle gange mere i visse perioder end andre. Mange ejerledere tager desværre først initiativ til at etablere en professionel bestyrelse, når de pludselig finder ud af, at de har behov for hjælp. Man kan ikke komme for tidligt i gang med at etablere en professionel bestyrelse for sin virksomhed – men man kan sandelig godt komme for sent i gang!
Iværksættere eller virksomheder med ganske få medarbejdere har også behov for sparring, og man kan jo altid starte med bare én god profil og derefter invitere flere bestyrelsesmedlemmer med ombord, når behovet opstår. Det er ikke afhængigt af virksomhedens branche, antal medarbejdere eller andet.”

Hvordan definerer du en professionel bestyrelse?
”Bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige af ejerens interesser, så de er objektive i deres rådgivning. Det vil sige, at familie, naboer, leverandører, kunder, Rotary-medlemmer eller andre, der står i et eller andet afhængighedsforhold eller relation til ejeren, ikke bør sidde i bestyrelsen!
Bestyrelsesmedlemmerne skal have en økonomi, der gør dem uafhængige af det honorar, de får fra virksomheden. Og de skal have de kompetencer og den værktøjskasse, der er behov for i den konkrete virksomhed.”

Hvad er typisk de største hurdler, når man som ejerleder ønsker at opkvalificere sin bestyrelse?
”For det første at finde ud af, hvad man egentlig har behov for. Oftest er det at få hjælp til de mere dagligdagsrettede udfordringer i virksomhederne end til de store spørgsmål her i tilværelsen.

For det andet at finde de rigtige bestyrelsesmedlemmer. Det er lidt ligesom Tinder – man ved ikke rigtigt, hvad man løber ind i, før man kommer i gang.

En god rettesnor for at sammensætte en god bestyrelse er dog de 3 K’er. Det er kemi – det er altafgørende, at man er i stand til at arbejde sammen, og at man kan lide hinanden. Det er Kalender – de bestyrelsesmedlemmer, man vælger, skal rent faktisk have tid og lyst til at gøre et arbejde for virksomheden. Og det er Kompetencer – de medlemmer, man vælger, skal kunne bidrage med nogle nye kompetencer til virksomheden.

Det er min erfaring, at det er brugbart at have folk med både generalist-kompetencer og specialist-kompetencer med i bestyrelsen.

Sluttelig ligger der en udfordring for ejerlederen i at få bestyrelsen til at arbejde sammen som et team.”

Hvordan rekrutterer man de rigtige mennesker?
”Man kunne f.eks. tale med Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening eller Erhvervshus Sjælland og lade dem hjælpe med at definere ens behov og sætte en fokuseret søgeproces i gang. De kender ofte ejeren og har et stort lokalt netværk, de kan trække på.”

Hvad får man med hjem, hvis man deltager i Næstved Erhvervs bestyrelseskursus?
”Man får en rigtig god værktøjskasse. Både til at komme tæt på den eller de profiler, man har behov for i bestyrelsen, indsigt i hvilke kompetencer, man reelt har behov for og redskaber til, hvordan man konkret kommer i gang med bestyrelsesarbejdet.
Mange indlæg vil give effektive redskaber til at udarbejde strategi og – ikke mindst – hvordan man eksekverer på det.
Og endelig får man en komprimeret indsigt i juraen omkring bestyrelsesarbejdet og input fra flere forskellige relevante kilder omkring økonomi, kapitalfremskaffelse og så videre.”, slutter Keld Harbo.

Tilmeld dig Næstved Erhvervs bestyrelseskursus her.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse