Kapital: Du har ideen – sådan finder du pengene

Kapitaldag 23 nov 2016_Grønnegades Kaserne Kulturcenter_Foto Næstved Erhverv

Mange virksomheder er ikke klar over det væld af muligheder for finansiering, der findes. Traditionelt går man i banken for at låne penge til sit projekt, men når banken siger nej, hvor går man så hen? Ifølge en ny opgørelse går de fleste danske virksomheder til familien for at låne penge – eller de giver simpelthen op. Selvom nye finansieringsmåder, som for eksempel crowdfunding, er i fremmarch, så kender flertallet af virksomheder stadig ikke til dem. 

Alle virksomheder uanset branche og størrelse får på et tidspunkt brug for ny kapital. Udfordringen ligger i at få et overblik over mulighederne og få taget hul på processen. Mere end 65% af de danske virksomheder, som får nej til et banklån, ender med enten at opgive deres vækst-projekt eller at låne penge af familien i stedet. Det viser en undersøgelse fra september 2016 foretaget af Foreningen Danske Revisorer.
For at klæde virksomhederne bedre på – og dermed styrke væksten – afholdt Næstved Erhverv i samarbejde med Væksthus Sjælland, Vækstfonden, Capnova og Næstved Erhvervsforening en stor kapitaldag onsdag den 23. november 2016 med fokus på de mange finansieringsmuligheder, der findes.

Kapitaldag 23 nov 2016_Rasmus Holst Sørensen_Foto Næstved Erhverv
Kapitaldagen i Næstved bliver skudt i gang af direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv. På tribunen sidder 200 erhvervsfolk fra Næstved, det øvrige Sjælland og Lolland-Falster. Foto: Næstved Erhverv

Mange støtteordninger fra det offentlige
Virksomhederne mødte talstærkt op til kapitaldagen, og de 200 deltagere var lydhøre og koncentrerede om eftermiddagens emne: Sådan skaffer du penge til at vækste din virksomhed.
Kapitaldagen foregik i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, hvor tretten udbydere af kapital havde stande i foyeren. Siden finanskrisen har både den danske stat og EU søsat en lang række initiativer for at hjælpe virksomheder med finansiering for at få gang i væksten. En del af de offentligt finansierede støtte-programmer var repræsenteret med en stand, og derudover kunne man også finde netværk for private investorer, for eksempel Connect Denmark, der hjælper virksomheder og investorer med at komme i kontakt med hinanden. Blandt udstillerne var der også andre, der hjælper virksomheder med alternativ finansiering – for eksempel Omniveta, der køber fakturaer. Crowdfunding-platformen Lendino var også tilstede.

Se oversigt over alle udstillerne her.

Danmark har fået sin første investeringscrowdfunding-platform
Crowdfunding er en af de finansieringsformer, der vokser hastigt i disse år. Danmarks første investeringscrowdfunding-platform er for nylig gået i luften. Platformen hedder CrowdInvest og er godkendt af Finanstilsynet. Det er ifølge crowdfunding-ekspert Kristine Pontoppidan fra NinjaConsult en vigtig pointe, når en virksomhed skal vælge platform til finansiering via investeringscrowdfunding.
– Vælg altid at bruge platforme, som reguleres af Finanstilsynet, hvis I vælger at anvende låne- eller investeringscrowdfunding. Det betyder blandt andet, at jeres investorer er beskyttede efter de danske regler om investering, sagde Kristine Pontoppidan i sit oplæg på kapitaldagen.
Kristine Pontoppidan er en blandt de i alt femten oplægsholdere, der hver fortalte om deres del af det finansielle marked.

Kapitaldag 23 nov 2016_Kristine Pontoppidan NinjaConsult_Foto Næstved Erhverv
Crowdfunding-ekspert Kristine Pontoppidan fortæller, hvordan crowdfunding er et udslag af en udvikling hen i mod en øget globalisering og digitalisering af ydelser – og ikke kun inden for finansiering. Foto: Næstved Erhverv

Finanskrisen var den hårdeste nogensinde
En anden oplægsholder var Morten Lynge Andersen, som er lektor i finansøkonomi ved Erhvervsakademi Sjælland. Morten Lynge Andersen fortalte om de overordnede linier i dansk økonomi; blandt andet om, hvordan data viser, at finanskrisen i 2008 ramte Danmark hårdere end nogen anden krise nogensinde. Ikke engang krisen i 1930’erne fik os lige så meget i knæ, og derfor skal man regne med, at der stadig går noget tid, førend alle forhold igen er tilbage på normalt niveau. Blandt andet derfor er bankerne fortsat relativt tilbageholdende med at yde lån til virksomheder.

Kapitaldag 23 nov 2016_Steffen Steffensen Liselund Fontænen_Foto Næstved Erhverv
Investor Steffen Steffensen fra Møn fortæller, at han lægger vægt på mennesket bag virksomheden, når han vælger at investere. Foto: Næstved Erhverv

Liselund Fontænen investerer på Møn
I kapitaldagens plenum fortalte investor Steffen Steffensen om, hvordan han via sit ventureselskab Liselund Fontænen investerer i virksomheder og foreninger på Møn. Liselund Fontænen har en portefølje på ti selskaber, som omsætter fra 0-500 mio. kr. årligt. Steffen Steffensen lægger vægt på mennesket bag virksomheden, når han beslutter at investere. Man skal være villig til også selv at have hånden på kogepladen, man skal arbejde hårdt, og hvis man ovenikøbet vælger at flytte sin virksomhed til Møn, så er Steffen Steffensen modtagelig for en yderligere snak om investering.

Kapitaldag 23 nov 2016_Jens Lerager_Slagelse Erhvervsraad_Foto Næstved Erhverv
Erhvervskonsulent Jens Lerager fra Slagelse Erhvervscenter er ordstyrer på workshoppen for banker, revisorer og private rådgivere. Indehaver Benny Nissen fra virksomheden ATKI A/S i Næstved fortæller om sine oplevelser med at bede om banklån. Foto: Næstved Erhverv

Kom i gang med crowdfunding
Uden for plenum bestod kapitaldagen af tre målrettede workshops henvendt til hhv. etablerede virksomheder, banker og rådgivere og til iværksættere og små virksomheder. Alle tre workshops var fyldt til bristepunktet. Den mest populære var workshoppen for iværksættere og små virksomheder, hvor især Kristine Pontoppidans oplæg omkring crowdfunding tiltrak deltagerne.
– Crowdfunding er ikke noget nyt. Crowdfunding er bare et nyt ord for en finansieringsform, hvor mange går sammen om at investere i en del af et produkt, en service, en ydelse. Faktisk er Danmarks største (ufrivillige) crowdfunding SKAT. Vi ”investerer” alle sammen i en fælles pulje, som vi får en slags afkast fra. Så principperne er oldgamle. Det nye er, at teknologien nu gør det muligt for den enkelte investor at investere nemt og gennemsigtigt og globalt, sagde Kristine Pontoppidan.

Der findes fire typer crowdfunding
1. Donationer – velegnet til velgørende formål, NGO’er, sundhedsydelser og andre organisationer, der kalder på det gode i folks hjerte. Her får investoren ikke noget retur.
Kristine Pontoppidan anbefaler: www.caremaker.dk

2. Rewardbaseret – man giver investoren et produkt eller en ydelse som tak for investeringen. SKAT ser denne type som almindelig internetsalg. Der skal altså afregnes moms, skat osv.
Kristine Pontoppidan anbefaler: www.kickstarter.com

3. Lånebaseret – princippet minder om en bank, hvor investorerne indskyder et beløb og på forhånd ved, hvilken procent investeringen giver i afkast. Virksomheden modtager det samlede beløb og afdrager og betaler renter ligesom man kender det fra et banklån.
Kristine Pontoppidan anbefaler: www.lendino.dk

4. Equity crowdfunding – man sælger en del af sin virksomhed til crowdinvestorer. Det er den mest komplicerede type crowdfunding, hvor virksomheden bla. skal være et aktieselskab. Det er her, man kan hente store investeringer.
Kristine Pontoppidan anbefaler: www.invesdor.com

Crowdfunding er meget mere end penge
Kristine Pontoppidan pointerede, at hvis en virksomhed kun er ude efter kolde penge, så skal man ikke vælge crowdfunding. Crowdfunding er mere socialt baseret.
– Min mor investerer for eksempel i designprodukter via crowdfunding. Hun er bestemt ikke den udprægede investor-type i traditionel forstand, og har ikke investeret før. Men fordi det foregår via sociale medier og internettet, så kan hun sidde derhjemme og investere i de produkter, hun godt kan lide. Hun køber med hjertet, og det er der masser, der gør, siger Kristine Pontoppidan.
Det er altså med crowdfunding blevet overskueligt for almindelige mennesker at investere. Det betyder, at mange bække små kan blive til den finansiering, som en virksomhed står og har brug for.
– Man skal ikke tro, at crowdfunding er en guldpotte, der står og venter på ens virksomhed for enden af regnbuen. Det er ikke nemme penge, det er hårdt arbejde at finansiere på den måde. Man skal være klar over, at det kræver god markedsføring, åben kommunikation og hårdt arbejde. Men så får man til gengæld også meget mere end bare penge ud af det. Med crowdfunding får virksomheden et hold af ambassadører, der er villige til at hjælpe produktet på vej ud i markedet, sagde Kristine Pontoppidan.

Næstved Erhverv hjælper din virksomhed
Har du brug for hjælp til at finde den helt rigtige finansiering til din virksomhed? Næstved Erhverv giver sparring i samarbejde med en række rådgivere; også til at udfylde ansøgningsskemaer mv.

Henvendelse til erhvervskonsulent Peter Fjerring på pfj@185.221.37.131 eller 55 88 52 18.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse