Kommentar til Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes anbefalinger

Åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen

Åbent brev fra 3.730 sjællandske virksomheder: Bevar den lokale forankring af erhvervsfremmearbejdet

Åbent brev 16. april 2018 fra 3.730 sjællandske virksomheder til:
Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Medlemmerne af Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg
Partiernes erhvervspolitiske ordførere og
Folketingsmedlemmer valgt i Sjællands Storkreds.

Kopi til:
Kommunalbestyrelserne i region Sjælland og Frederikssund
Erhvervsorganisationer
Medlemmer og regionalsekretærer for DI’s regionalafdelinger i region Sjælland og
Pressen.

Hent brevet som pdf

Hent anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme (pdf)

Vi skriver til jer på vegne af virksomhederne på Sjælland.

Fordi vi har noget på hjerte i forhold til de anbefalinger, Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme offentliggjorde fredag d. 6. april 2018.

Desværre lægger Forenklingsudvalget op til en centralisering, som vil fjerne den lokale erhvervsservice, og dermed det lokale kontaktlag mellem erhvervsfremmesystemet og virksomhederne. De dele af anbefalingerne må vi advare og protestere kraftigt imod, da det vil betyde, at størstedelen af de virksomheder, der bruger systemet i dag, ikke vil gøre det fremadrettet.

Ved at fjerne nærheden og de tætte relationer mellem den lokale erhvervsservice og virksomhederne, mister systemet sin evne til at matche virksomhederne med de rette tilbud, når virksomheden har behovet. Det kræver timing, kendskab og tillidsfulde relationer, og det kan kun skabes lokalt. Den opgave kan ikke løftes af en enhed, som ikke er massivt forankret, opsøgende og synlig i lokalområdet. Et regionalt erhvervshus vil aldrig, selv med et antal satellitter, kunne løse den opgave.

Vi er enige i, at systemet skal forenkles, men den lokale kontaktflade til SMV’ere og iværksættere er det forkerte sted at spare. Det er ikke den del af systemet, som er ikke-efterspørgselsorienteret og uoverskueligt for os virksomheder. Derimod er vi glade for den direkte dialog, og hvis det forbydes de enkelte kommuner at udføre opsøgende 1:1-vejledning, så skal vi som virksomheder finde andre veje til dialogen med vores hjemkommune om lokal forventningsafstemning, om samarbejdet om at skabe vækst og tiltrække investeringer, om beskæftigelsesindsatsen, om lærepladser til de unge, og om udvikling af gode lokalsamfund og så videre. For os vil det være det modsatte af forenkling.

Siden kommunalreformen har vi organiseret os i et samarbejde mellem erhvervsliv og kommuner om at styrke den lokale erhvervsudvikling i vores områder. Alene i de organisationer, vi repræsenterer, er 130 erhvervsfolk engageret i vores bestyrelser, hvor de sammen med kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre arbejder med at styrke de lokale betingelser for at drive virksomhed i synergien mellem erhvervsservice, erhvervsudvikling og myndighedsarbejde. I vores optik er det et engagement og en lokal gearing af de offentlige erhvervsfremmemidler, som er betydelig, og som vil bortfalde ved en centralisering.

Det lokale samarbejde bærer frugt og skaber resultater i form af arbejdspladser, udvikling og vækst. Forenklingsudvalget lægger nu op til at fjerne en stor del af den værktøjskasse, som vi anvender i det arbejde. Det vil være ødelæggende for det operationelle og strategiske fællesskab om at udvikle vores lokalområder i samarbejde og med udgangspunkt i lokale behov og muligheder.

At lade det arbejde overgå til et regionalt Erhvervshus og en national strategi vil i vores optik være en fatal fejl og en total underkendelse af vores lokale ret og pligt.

Skal vi have vækst og udvikling i hele Danmark, så kræver det en lokal forankring.

På vegne af 3.730 sjællandske virksomheder:

Lars Børsting
Direktør Næstved Cityforening, på vegne af 190 medlemsvirksomheder

Torben Johansen
Formand for Næstved Erhvervsforening, på vegne af 350 medlemsvirksomheder

Niels Jørgensen
Formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd, på vegne af 450 medlemsvirksomheder.

Michael Tøgersen
Formand for Frederikssund Erhverv, på vegne af 213 medlemsvirksomheder.

Steen Marslew
Formand for Holbæk Erhvervsforum, på vegne af 632 medlemsvirksomheder.

Pernille Beckmann
Borgmester i Greve Kommune, Formand for ErhvervsCentret, Greve kommune og Greve-Solrød Erhvervsservice

Marie-Louise Munter
Bestyrelsesformand, Roskilde Erhvervsforum på vegne af 500 medlemsvirksomheder

Christian Brix-Hansen
Formand, Vordingborg Erhvervsforening, på vegne af 200 medlemsvirksomheder og formand for Vordingborg Erhverv A/S

Carsten Rasmussen
Borgmester i Næstved Kommune og Formand for Næstved Erhverv

Sten Corfix Jensen
Formand Business Faxe Copenhagen, på vegne af 232 medlemsvirksomheder

Ulf Stephenson
Formand for Køge Erhvervsudviklingsråd

Michael von Bülow
Formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd

Johnny Andersen
Formand for Hårlev Borger & Erhvervsforening, på vegne af 200 medlemmer

Kathrine Hendrichsen
Formand for Stevns Turistforening, på vegne af 63 medlemmer

Charlotte Mannstaedt
Formand for Stevns Erhvervsråd, på vegne af 216 medlemsvirksomheder

Steen Witthøfft
Formand for Netværket HB Køge, på vegne af 240 medlemsvirksomheder

Tim Warner
Formand Store Heddinge Borger & Handelsstandsforening, på vegne af 90 medlemmer

Flemming Hansen
Bestyrelsesformand, Slagelse Erhvervscenter

Michael Buhl
Bestyrelsesformand for Connect Køge

Helge S. Poulsen
Bestyrelsesformand, Slagelse Erhvervsråd

———————

LÆS OGSÅ: Erhvervsministeriets pressemeddelelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Hent anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme (pdf)

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt direktør Rasmus Holst-Sørensen, Næstved Erhverv på 55 88 52 51 eller rhs@185.221.37.131

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse