Næstved Byråd nedsætter dækningsafgiften fra 2017

Daekningsafgiften sat ned

Som en del af budgetforhandlingerne for 2017 har Næstved Byråd besluttet at nedsætte dækningsafgiften fra fem til tre promille med virkning fra 2017.

Torsdag den 22. september 2016 besluttede Næstved Byråd at justere dækningsafgiften fra fem til tre promille i et bredt budgetforlig mellem partierne. I foråret 2016 vedtog Næstved Byråd et ekstra kapitel til erhvervsstrategien. I kapitlet indgår en hensigtserklæring om, at Næstved Kommune vil arbejde for at udfase dækningsafgiften.
– Det er rigtig dejligt at se, at der bliver sat handling bag ordene. Nu skal vi selvfølgelig så bare arbejde hen imod at afskaffe dækningsafgiften fuldstændigt, siger indehaver Mette Radich Pedersen fra Næstved Pulverlakering.

Beregning for en typisk erhvervsejendom
Dækningsafgiften betales af en erhvervsejendoms forskelsværdi med et fradrag på kr. 50.000. Forskelsværdien er forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien – gældende vurdering to år bagud. Vurdering 2014 ligger altså til grund for beregningen i 2016.Modelberegning daekningsafgift 2016_2017

Stor betydning for Næstved Pulverlakering
Næstved Pulverlakering ejer tre erhvervsejendomme og betaler årligt ca. kr. 65.000 i dækningsafgift.
– Jeg har ikke regnet på tallene endnu, men selvfølgelig har det en stor betydning for os, at dækningsafgiften er sat ned til tre promille fra næste år, siger Mette Radich Pedersen.

 Om dækningsafgiften i Budgetforlig 2017:
”Forligspartierne er enige om at prioritere en nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Det er vigtigt for Næstved Kommune at have et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det er afgørende for fortsat at skabe vækst i byen og kommunen, gennem fastholdelse og tiltrækning af gode lokale virksomheder.”
[…]
”Budgetforliget indeholder derfor en nedsættelse af dækningsafgiften på 2 promille fra 2017. Dækningsafgiften er dermed på 3 promille. Nedsættelsen på 2 promille vil medføre en årlig mindreindtægt for kommunen på ca. 9,5 mio. kr. Kommunen forventer at få godtgjort en del af mindreindtægten i de førstkommende år, fra statens pulje til skattenedsættelser.
Nedsættelsen af dækningsafgiften forventes at skabe flere jobs i den private sektor. Forligspartierne er enige om at følge op på udviklingen i antallet af private jobs over de kommende år. En stigning i antallet af private jobs, vil være en forudsætning for yderligere nedsættelse af dækningsafgiften.”

Se hele Budgetforlig 2017 her.

Det vigtige er signalværdien
I teksten i budgetforliget fremgår det, at den besluttede nedsættelse af dækningsafgiften forventes at være medvirkende til at skabe flere jobs i den private sektor. Men så firkantet kan man ifølge Mette Radich Pedersen ikke stille det op:
– Hvis justeringer af dækningsafgiften skal have betydning for tiltrækning af virksomheder og etablering af nye arbejdspladser, så er en nedsættelse til tre promille ikke tilstrækkelig. At flytte en virksomhed er komplekst. Nogle gange handler det om følelser for et bestemt sted, en bestemt kommune, og derfor er det signalværdien i, om en kommune opkræver dækningsafgift eller ej, der spiller med ind på valget omkring etablering i en bestemt kommune, siger Mette Radich Pedersen.

Nabokommunerne har ingen dækningsafgift
Næstveds nabokommuner har afskaffet dækningsafgiften helt – undtagen Ringsted, som fortsat opkræver den. Derudover har Kalundborg og Nyborg kommuner for nylig afskaffet dækningsafgiften. Næstved er en af de kommuner med en meget lav dækningsafgift – se fordelingen af dækningsafgifter i hele Danmark på dette oversigtskort fra Dansk Byggeri: Dækningsafgifter i Danmark.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse