Næstved Erhverv har høje ambitioner på erhvervslivets vegne

Rasmus Holst-Sørensen, direktør Næstved Erhverv

Næstved er en fantastisk by med gode muligheder og et stort potentiale. Her kan man bygge videre på et blomstrende erhvervsliv inden for blandt andet detail, byggeri, produktion og engros. Den nye direktør for Næstved Erhverv, Rasmus Holst-Sørensen, har i sit første halve år i stolen oplevet og opdaget et Næstved, hvor der hele tiden sker rigtig meget. Og ambitionerne er høje.

Det er kun et halvt år siden, at Rasmus Holst-Sørensen satte sig i direktørstolen i Næstved Erhverv. Han synes, at tiden er gået med stormskridt. Der sker hele tiden noget i Næstveds erhvervsliv.
– Jeg oplever det, når jeg er ude på virksomhedsbesøg, og når jeg i øvrigt har samtaler med virksomhederne, siger Rasmus Holst-Sørensen, direktør for Næstved Erhverv.
Især har Rasmus Holst-Sørensen hæftet sig ved, at der i Næstved er en fælles erkendelse af, at kommune og erhvervsliv gerne vil hinanden. Et fælles ønske om hele tiden at gøre samarbejdet bedre. For eksempel har Næstved Erhvervs tilbud om Én Indgang til kommunen stille og roligt ændret karakter.
– Vi er blevet mere håndholdte og deltager gerne ved møder mellem virksomhed og kommune. Vi oplever, at interessen også er begyndt at komme den anden vej fra. Kommunens sagsbehandlere er begyndt at bruge Næstved Erhverv og have os i baghovedet, når de får henvendelser fra virksomhederne. Det er et rigtig godt tegn, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Byrådet arbejder på at udfase dækningsafgiften
– De første seks måneder har jeg arbejdet for at fortsætte den gode stil med en vedvarende og inddragende proces mellem erhvervsliv og kommune. I februar 2016 holdt vi for eksempel en stor erhvervskonference, hvor Næstveds industri- og produktionsvirksomheder var med til at udforme et nyt kapitel til kommunens erhvervsstrategi. Et kapitel, som byrådet nu har vedtaget, hvilket klart signalerer, at i Næstved er kommunen klar til at lytte til vores erhvervsliv og inddrage virksomhederne i processerne, siger Rasmus Holst-Sørensen.
En del af det nye kapitel går ud på, at Næstved vil arbejde på at udfase dækningsafgiften, som i mange år har været en torn i øjet på mange lokale virksomheder.
– Jeg synes, at det også er et tydeligt signal om velvilje over for erhvervslivet, at byrådet i Næstved nu har taget hul på debatten omkring arbejdet med en udfasning af dækningsafgiften, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Næstveds industri- og produktionsvirksomheder får selvstændigt kapitel i Erhvervsstrategien.

Gode netværk blandt virksomhederne
– Jeg oplever også et velfungerende samarbejde og netværk blandt virksomhederne i Næstved. Der er en vilje og en lyst til at stille op – fx nyder vores lokale basketball-hold, Team Fog, stor opbakning både blandt politikere og i erhvervslivet. Vi har i Næstved Erhverv stor opbakning til vores arrangementer – vi havde fx 250 gæster til nytårskur i januar i samarbejde med Næstved Erhvervsforening, og vi kan se, at virksomhederne møder talstærkt op, når vi holder seminarer – fx om det nye anlægsbudget, om fremtiden for virksomhederne i sundhedsbranchen og andre dialogmøder i de vidt forskellige brancher, som Næstveds erhvervsliv består af, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Vi kitter aktørerne sammen
Rasmus Holst-Sørensen har tænkt sig at spille videre og udnytte de gode samarbejder til at slå flere store pæle i jorden. Som han ser det, så er Næstved Erhverv navet i det hjul, der får det hele til at rulle.
– Det skal være os, der kitter aktørerne sammen. Ikke kun mellem erhvervsliv og kommune, men også mellem virksomhederne, deres foreninger og organisationer, fx Næstved Rådgiverforum, Næstved Erhvervsforening, Cityforeningen m.fl. og – ikke mindst – mellem virksomhederne og den brede vifte af erhvervsfremmetilbud, der findes i regionen, i EU og i alle mulige forskellige offentlige og private ordninger, fonde osv. Det er hos Næstved Erhverv, at man som virksomhed bliver vejledt til at komme videre med sin forretning – uanset, hvilken udfordring, man står overfor, så har vi overblikket og kan hjælpe virksomhederne videre til vækst og udvikling, pointerer Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Min virksomhed blomstrer i Næstved – interview med Rebecca Leth-Nissen Johansen, indehaver af Diætistklinikken.

Brobygger mellem kommune og erhvervsliv
Foran sig ser Rasmus Holst-Sørensen to vigtige samarbejder. Det ene er, at Næstved Erhverv skal blive endnu bedre til at samarbejde med kommunen.
– Vi bevæger os mod en fremtid, hvor det gode samarbejde mellem virksomheder og kommune bliver mere og mere vigtigt for at kunne både fastholde og tiltrække nye virksomheder og arbejdskraft. Det er vigtigt, at Næstved Erhverv er åbne over for Jobcenter, uddannelsesinstitutioner og alle de afdelinger i kommunen, hvor der er kontaktflade med erhvervslivet på den ene eller den anden måde. Vi arbejder i Næstved Erhverv for at skabe værdi ved at være brobyggeren mellem kommune og erhvervsliv. Det lykkes vi ret godt med, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Én Indgang til Næstved Kommune – en 24 timers service med hjælp til smidig kontakt med kommunen. Servicen er for erhvervslivet i Næstved kommune og for dem, der vil flytte hertil.

Vi er indgangen til ”Det Hele”
Det samme princip om at være navet i hjulet – brobyggeren – gælder også i det andet store samarbejde, som fortsat skal udvikles.
Det handler om Næstved Erhvervs samarbejde med det øvrige erhvervsfremmesystem.
– Vi skaber bedst værdi for vores virksomheder ved at være vejlederne, der hjælper vores virksomheder videre i systemet. Jeg ser Næstved Erhverv som den lokale indgang til ”Det Hele”. Vores konsulenter afdækker og analyserer virksomhedens behov, sparrer med virksomheden og hjælper med at træffe valg. Derefter finder vi dem, der bedst kan hjælpe virksomheden videre. Det kan fx være inden for store emner som eksport, ejerskifte og vækst eller inden for mindre udfordringer som fx rekruttering og ansøgning om tilladelser fra myndigheder. Vi hjælper virksomhederne med at lave en plan, og hvis de ønsker det, så står vi også til rådighed, mens planen udføres, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Tilgængelighed, tilgængelighed, tilgængelighed
Næstved Erhverv er også fremover det naturlige sted for virksomhederne at henvende sig, når de står over for den ene eller den anden slags udfordringer. Det skal fortsat være let at komme i kontakt med Næstved Erhverv og få sig en snak med konsulenterne.
– Mit første halve år er også gået med at styrke kommunikationen fra Næstved Erhverv. Vi er i gang med at opbygge vores egne kanaler med nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier, og med tiden giver det os adgang til et relevant publikum af lokale virksomheder, der forhåbentlig også begynder at bruge de digitale kanaler mere aktivt til at komme i kontakt med os. Vi er i gang med at gøre vores kommunikation lettere og mere åben. Det skal være nemt at henvende sig til os, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Næstved Erhverv indgår samarbejdsaftale med Rådgiverforum Næstved.

Målrettet fokus på finansiering og vækst
2016 byder også på et nyt fokusområde for Næstved Erhverv. I efteråret afholdes en stor kapitaldag med fokus på finansiering. Næstved Erhverv vil gerne hjælpe virksomheder med at finde rundt i finansieringsmarkedet, som for den enkelte virksomhed kan virke uoverskueligt. Og hvis banken har sagt nej, så kan det ofte virke formålsløst at tænke i vækst og udvikling. Den slags skal ikke bremse virksomhedernes muligheder, så hos Næstved Erhverv kan man altid blive guidet videre til alternative finansieringsmuligheder. Har man lyst til at eksportere, så er det også et fokusområde for Næstved Erhverv.
– Vi arbejder i resten af 2016 målrettet med vækstvirksomheder. Vi er i gang med at rekruttere egnede virksomheder til Væksthus Sjællands forløb omkring eksport. For Næstved halter desværre bagefter på eksportmarkederne i forhold til landsgennemsnittet. Så vi har en indsats at gøre dér – for potentialet ligger derude. Det kan vi se, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse