Næstved går 15 pladser frem i DI’s årlige analyse

Erhverv arbejde 11_Foto Adam Grønne

Næstved er gået frem i ti ud af 11 kategorier i Dansk Industris netop offentliggjorte årlige opgørelse over de danske kommuners erhvervsvenlighed. Samlet set er Næstved gået 15 pladser frem i forhold til sidste år og lander på plads nr. 79 blandt de 96 deltagende kommuner.

Hvert år undersøger Dansk Industri de danske kommuners erhvervsvenlighed ved at udsende et spørgeskema, som sammenholdes med 22 statistiske parametre. I Næstved har 95 virksomheder deltaget i undersøgelsen i 2016.

Du finder hele DI’s analyse 2016 her

– Det er et resultat, som vi kan arbejde videre med. Vi er ikke tilfredse med plads nr. 79, men vi ser det som positivt, at Næstved er landet højere end nogensinde. Det tyder på, at det store stykke arbejde og de mange tiltag, som kommune og erhvervsliv i fællesskab har taget i de senere år, er begyndt at slå igennem, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.
Overordnet set er tilfredsheden i Næstved steget forholdsvist mere, end hvad der isoleret set kan læses ud af placeringen blandt alle Danmarks kommuner.

EKSTRA: Se alle kommuners placering på Danmarkskort her

Udviklingen i Næstveds erhvervsklima
Figuren viser Næstveds overordnede score i DI’s analyse, Lokalt Erhvervsklima, over de seneste syv år. På venstre akse ses kommunens samlede rangering i undersøgelsen. Spændet går fra en plads som nr. 1 til en sidsteplads som nr. 96. Af højre akse fremgår virksomhedernes overordnede tilfredshed med Næstveds erhvervsklima. Skalaen går fra 1-5 med 5 som højeste score.

– Det stemmer godt overens med det billede, vi møder, når vi taler med virksomhederne. Vi møder tilfredshed og en virkelig god stemning blandt de lokale virksomheder. Jeg håber, resultatet kan blive en selvforstærkende effekt, og at kommune og erhvervsliv vil fortsætte med at anerkende hinandens indsats mod det fælles mål om et stærkt erhvervsimage i Næstved. Det får virksomhederne til at ranke ryggen, og kommunens medarbejdere får et skulderklap for den store indsats, de lægger. Jeg håber, det vil virke motiverende for at stile endnu højere i både Næstved Kommune og hos Næstveds virksomheder, siger Rasmus Holst-Sørensen.

57 pladser frem på bedre kommunikation
Dykker man længere ind i undersøgelsen vil man opdage, at der er nogle af kategorierne, hvor Næstved går ekstra meget frem. Det er for eksempel virksomhedernes vurdering af kommunens planlægning af arealer, hvor svaret på, om der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling, placerer Næstved på en 14. plads blandt alle kommuner. Også vurderingen af kommunens information til og dialog med virksomhederne er røget mange pladser frem i år – fra plads 85 i 2015 til plads 28 – en højdespringer på 57 pladser.

– Det er dejligt, at virksomhederne vurderer informationen og dialogen med kommunen så meget mere positivt end sidste år. Det skyldes især, at borgmester Carsten Rasmussen er meget aktiv og har besøgt mange virksomheder. Vi oplever også en stor interesse og deltagelse fra virksomhederne i de dialogmøder og arrangementer, som kommunen og Næstved Erhverv har afholdt om fx udbudspolitik. Vi har også det seneste års tid haft større fokus på at få kommunikeret bedre og oftere til det lokale erhvervsliv, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Infrastrukturen får lav placering
De punkter, hvor Næstveds virksomheder især gerne ser en forbedring fremadrettet handler om infrastruktur, arbejdskraft og skatter og afgifter.
– Vi bruger altid de her analyser konstruktivt. Jeg bider mærke i, at virksomhederne finder det vigtigt, at kommunen arbejder videre med at få omfartsvejene gjort færdige, og at motorvejen mellem Rønnede og Næstved også gerne snart må falde på plads, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Kom med dit input til Næstved Erhvervs arbejde

Udfasning af dækningsafgiften
Med hensyn til Næstveds lave placering omkring skatter og afgifter, så har byrådet i Næstved i foråret 2016 åbnet op for at begynde at kigge på en udfasning af dækningsafgiften. Det er en skat på erhvervsejendomme, som er afskaffet i mange andre kommuner, og som af Næstveds virksomheder vurderes som værende den største hindring for tiltrækning af nye virksomheder. Byrådet vil tage en beslutning om dækningsafgiften i løbet af efteråret 2016.
Det tredje knudepunkt, som Næstveds virksomheder gør opmærksom på i analysen er, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhederne rekrutterer forgæves faglærte
Figuren viser den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet: “Hvilke typer medarbejdere har din virksomhed forgæves forsøgt at rekruttere inden for det seneste år?” Virksomhederne kan angive flere medarbejdertyper.

Næstved Erhverv arbejder i øjeblikket på at afdække det konkrete behov for arbejdskraft i Næstveds industri- og produktionsvirksomheder.
– Vores analyse bliver færdig sidst på efteråret, hvorefter vi vil gå i dialog med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunen om at forsøge at løse udfordringerne med at skaffe flere dygtige medarbejdere, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Næstved lander i midten i Dansk Byggeris årlige analyse af erhvervsvenligheden

Næstveds placering i DI’s årlige opgørelse over kommunernes erhvervsklima:
2016: nr. 79
2015: nr. 94
2014: nr. 83
2013: nr. 92
2012: nr. 86
2011: nr. 94

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse