Næstved går 18 pladser frem i DIs årlige analyse

Næstved går 18 pladser frem i DI

Næstved er gået frem i 7 ud af 10 kategorier i Dansk Industris netop offentliggjorte årlige opgørelse over de danske kommuners erhvervsvenlighed. Samlet set er Næstved gået 18 pladser frem i forhold til sidste år og lander på plads nr. 61 blandt de 96 deltagende kommuner.

Hvert år undersøger Dansk Industri de danske kommuners erhvervsvenlighed ved at udsende et spørgeskema, som sammenholdes med 22 statistiske parametre. I Næstved har 95 virksomheder deltaget i undersøgelsen i 2017.

Du finder hele DIs analyse 2017 her

– Vi er rigtig glade og stolte over, at Næstved igen går så mange pladser frem og er landet højere end nogensinde. Det tyder på, at det store stykke arbejde og de mange tiltag, som kommune og erhvervsliv i fællesskab har taget i de senere år, for alvor er begyndt at slå igennem, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Næstved i DI 2017samlet placering
Figuren viser Næstveds overordnede score i Lokalt Erhvervsklima over de seneste syv år. På venstre akse ses kommunens samlede rangering i undersøgelsen. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017, Dansk Industri

God stemning blandt Næstveds virksomheder
– At vi går frem stemmer meget godt overens med det billede, vi møder, når vi taler med virksomhederne. Vi møder tilfredshed og en virkelig god stemning blandt de lokale virksomheder. Jeg håber, resultatet kan have en selvforstærkende effekt, og at kommune og erhvervsliv vil fortsætte med at anerkende hinandens indsats mod det fælles mål om et stærkt erhvervsimage i Næstved. Det får virksomhederne til at ranke ryggen, og kommunens medarbejdere får et skulderklap for den store indsats, de lægger. Jeg håber, det vil virke motiverende for at stile endnu højere næste gang i både Næstved Kommune og hos Næstveds virksomheder, siger Rasmus Holst-Sørensen.

33 pladser frem på bedre dialog
Dykker man ind i undersøgelsen, vil man opdage, at der er nogle af kategorierne, hvor Næstved går ekstra meget frem og også nogle, hvor Næstved taber momentum og ruller ned ad listen. For eksempel er der kategorien med virksomhedernes vurdering af dialogen mellem embedsmænd og erhvervsliv, hvor Næstved går 33 pladser frem og indtager en 20. plads blandt alle kommuner.
Også vurderingen af dialogen mellem virksomheder og politikere er gået mange pladser frem i år – fra plads 41 i 2016 til plads 16 i 2017 – i alt 25 pladser opad.

Næstveds virksomheder deltager aktivt
– Det er dejligt, at virksomhederne vurderer informationen og dialogen med kommunen så meget mere positivt end sidste år. Vi oplever en stor interesse og deltagelse fra virksomhederne i de dialogmøder og arrangementer, som kommunen og Næstved Erhverv har afholdt. Vi har også de seneste par år haft større fokus på at få kommunikeret bedre og oftere til det lokale erhvervsliv, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Udfasning af dækningsafgiften
Byrådet i Næstved besluttede i efteråret 2016 at nedsætte dækningsafgiften fra 5 til 3 promille. Dækningsafgiften er en skat på erhvervsejendomme, som er afskaffet i mange andre kommuner, og som af Næstveds virksomheder i 2016 vurderedes som værende den største hindring for tiltrækning af nye virksomheder.
– Det er helt klart, at en del af årsagen til, at vi nu går frem i DIs analyse, ligger i beslutningen om at udfase dækningsafgiften. Den er en torn i øjet på virksomhederne inden for DIs brancheområder, så længe den eksisterer. Og den vægtes relativt højt i datamaterialet, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Naestved i DI 2017_overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden
Af venstre akse fremgår virksomhedernes overordnede tilfredshed med Næstveds erhvervsklima på en skala fra 1-5 med 5 som højeste score. Næstved har bevæget sig op fra en bundplacering til nu at ligge på niveau med landsgennemsnittet. Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2017, Dansk Industri

Rekord på sagsbehandlingstider
I kategorien om sagsbehandlingstider er det iøjnefaldende, at Næstved går frem på både miljø-, sygedagpenge- og byggesager, hvor springet er på hhv. 35, 29 og 12 pladser i den positive retning. Alene sagsbehandlingstiderne for byggesager har gjort Næstved til Sjællands (uden for Kbh.) hurtigste med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 15 dage. Vel at mærke med en brugertilfredshed i den positive ende på over 80%.

LÆS OGSÅ: Næstved går 6 pladser frem i Dansk Byggeris måling af kommunernes erhvervsklima

Antallet af erhvervsgrunde får lav placering
Det punkt hvor Næstveds virksomheder ifølge DIs analyse især gerne ser en forbedring fremadrettet handler om udbuddet af erhvervsgrunde med plads til udvikling. Her er Næstved dalet fra en 14. plads i 2016 til plads nr. 50 i 2017, i alt 36 pladser nedad.
– Vi bruger altid de her analyser konstruktivt. Jeg bider mærke i, at virksomhederne finder det vigtigt, at kommunen arbejder videre med at udbyde attraktive erhvervsgrunde. Også set i lyset af, at vi det seneste års tid har oplevet en øget efterspørgsel fra udenbys virksomheder, der ønsker at flytte til Næstved eller at etablere en afdeling her, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Næstveds placering i DIs årlige opgørelse over kommunernes erhvervsklima:
2017: nr. 61
2016: nr. 79
2015: nr. 94
2014: nr. 83
2013: nr. 92
2012: nr. 86
2011: nr. 94

Vil du høre mere om arbejdet med erhvervsvenligheden i Næstved? Ring eller skriv til direktør Rasmus Holst-Sørensen på 55 88 52 51 eller rhs@185.221.37.131

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse