Næstved går 39 pladser frem i DI’s årlige analyse

Næstved buldrer i år op ad Dansk Industris netop offentliggjorte opgørelse over de danske kommuners erhvervsvenlighed. Samlet set er Næstved gået 39 pladser frem i forhold til sidste år og ligger med plads nr. 41 nu godt over landsgennemsnittet.

Af kommunikationskonsulent Pia Flindt Kainø Jensen, Næstved Erhverv

Hvert år undersøger Dansk Industri de danske kommuners erhvervsvenlighed ved at udsende et spørgeskema, hvor virksomhedernes vurderinger sammenholdes med 21 statistiske parametre. I Næstved har 90 virksomheder deltaget i undersøgelsen i 2019.

Hent kommunearket for Næstved 2019 her (PDF)

Historisk højdespring
– Jeg er overvældet og super glad over, at Næstved i år slår sin egen rekord og springer 39 pladser frem på Dansk Industris liste over kommunernes erhvervsvenlighed. Det er et kæmpe klap på skuldrene til både kommune og erhvervsliv, som i fællesskab over årene har arbejdet hårdt for hele tiden at forbedre vilkårene for virksomhederne, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Af venstre akse fremgår virksomhedernes overordnede tilfredshed med Næstveds erhvervsklima. Skalaen går fra 1-5 med 5 som højeste score. Næstved har bevæget sig fra en bundplacering til nu at ligge over landsgennemsnittet.
Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019, Dansk Industri

God stemning blandt Næstveds virksomheder
– At vi går så meget frem, stemmer godt overens med det billede, vi møder hos Næstved Erhverv, når vi taler med virksomhederne. Jeg håber, at kommune og erhvervsliv vil fortsætte med at anerkende hinandens indsats mod det fælles mål om at blive en af Danmarks allerbedste erhvervskommuner. Det gode image får virksomhederne til at ranke ryggen, og kommunens medarbejdere får en cadeau for den store indsats, de lægger i deres arbejde, siger Rasmus Holst-Sørensen.

48 pladser frem på kommunal sagsbehandling
Ser man på analysen i detaljer, vil man opdage, at Næstved går frem i otte ud af ni kategorier. To af kategorierne er exceptionelle højdespringere. Det drejer sig om tilfredsheden med infrastruktur og transport, hvor Næstveds virksomheder placerer kommunen på plads 34 i år, hvilket er et spring på 49 pladser i forhold til sidste år. Den anden højdespringer er tilfredsheden med den kommunale sagsbehandling. Her springer Næstved 48 pladser opad fra plads 79 i 2018 til plads 31 i 2019.

Information og dialog med kommunen
På virksomhedernes vurdering af dialogen mellem virksomheder, forvaltning og politikere er Næstved gået 42 pladser frem – fra en 66. plads til en 24. plads.
– Vi oplever, at sagsbehandlerne får ros for deres kommunikation og evne til at finde løsninger sammen med virksomhederne, og borgmesteren og medlemmerne af kommunens Plan- og Erhvervsudvalg har været meget opsøgende og besøgt en masse virksomheder. Desuden har kommunen i den grad inddraget de lokale virksomheder i den vigtige proces med at skabe den nye erhvervsstrategi, og virksomhederne har kvitteret ved at være meget engagerede i samarbejdet, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Næstveds virksomheder deltager aktivt
– Det er i det hele taget dejligt, at virksomhederne vurderer informationen og dialogen med kommunen så meget mere positivt end de forgangne år. Virksomhederne er altid klar på at få besøg, og vi oplever også en stor interesse og deltagelse fra virksomhederne i de dialogmøder og arrangementer, som kommunen og Næstved Erhverv har afholdt, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Næstved går 18 pladser frem i Dansk Industris årlige analyse 2017 

Der er rum for forbedring. Af figuren fremgår det, at godt nok er erhvervslivet tilfredse med den lokale infrastruktur og transport, men det er samtidig den kategori, som virksomhederne indikerer som det vigtigste indsatsområde for kommunen fremadrettet.
Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2019, Dansk Industri

ArbejdskraftAlliancen hjælper Næstveds virksomheder
– Vi bruger altid de her analyser konstruktivt. Jeg bider mærke i, at virksomhederne kvitterer positivt for det arbejde, kommunen gør for at sikre dem den nødvendige arbejdskraft. Samtidig er det tydeligt, at virksomhederne finder det vigtigt, at kommunen arbejder videre med at forbedre adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil i Næstved Erhverv fortsætte med ArbejdskraftAlliancen, som er et gratis tilbud til alle Næstveds virksomheder, hvor 28 aktører samarbejder om at hjælpe med rekruttering, opkvalificering, fastholdelse af medarbejdere og udvikling, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: ArbejdskraftAlliancen er en gave til virksomheder i vækst

Interesse fra virksomheder udefra
– Kommunens image halter en smule. Jeg tror, virksomhederne trænger til at se os arbejde endnu mere for at tiltrække nye borgere og virksomheder. Vores oplevelse i Næstved Erhverv er, at der de seneste par år har været en øget interesse udefra for at etablere virksomhed i kommunen. Der er en stigning i antallet af udenbys henvendelser, og de lokale erhvervsmæglere bekræfter tendensen. Vi hører fra mæglerne, at det godt kan knibe med at finde tilstrækkeligt med lokaliteter. Men måske har vi bare ikke været gode nok til at fortælle om det, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: Næstved Erhverv hjælper Stacy’s Diner til byen

Arbejder aktivt med tiltrækning af virksomheder
– Det er faktisk en god spiral, Næstved er inde i, og vi har i Næstved Erhverv besluttet os for at få mest muligt ud af det gode omdømme, Næstved har uden for kommunegrænsen. Vi arbejder aktivt med at få endnu flere spændende virksomheder til at flytte hertil. Ud over tilfredsheden ved at tiltrække en masse spændende arbejdspladser og investeringer til kommunen, så håber jeg også, at vores arbejde vil vise sig i en forbedring af det syn, virksomhederne har på kommunens image om et år, når Dansk Industri undersøger erhvervsvenligheden igen, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Næstveds placering i DI’s årlige opgørelse over kommunernes erhvervsklima:
2019: nr. 41
2018: nr. 80
2017: nr. 61
2016: nr. 79
2015: nr. 94
2014: nr. 83
2013: nr. 92
2012: nr. 86
2011: nr. 94
2010: nr. 96

Du finder DI’s analyse 2019 for hele Danmark her: https://www.danskindustri.dk/le/ 

Vil du høre mere om arbejdet med erhvervsvenligheden i Næstved?
Ring eller skriv til direktør Rasmus Holst-Sørensen, Næstved Erhverv, på 55 88 52 51 eller rhs@naestvederhverv.dk

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse