Næstved lander i midten i Dansk Byggeris årlige analyse af erhvervsklimaet

Foto Adam Grønne

I Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed er Næstved Kommune gået fra plads 47 i 2015 til 61 i 2016. Næstved ligger dermed stadig i midterfeltet, hvor det er decimaler, der adskiller kommunerne.

– Vi er noget overraskede over, at Næstved er landet længere nede ad listen i år. Men vi ved, at alle andre kommuner også har forbedret sig. I Næstved har kommunen i de seneste år haft fokus på bygge- og anlægsvirksomhederne, og vi kan se af analysens tal, at resultatet ikke er et tegn på, at Næstved er gået tilbage, men mere et tegn på, at mange kommuner er gået frem på lige præcis de parametre, som Dansk Byggeri vælger at fokusere på, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

HENT DANSK BYGGERIS ANALYSE SOM PDF: Kommuneanalyse 2016 Dansk Byggeri (5 mb) og Næstved DB 2016 kommuneark (38 kb)

EKSTRA: Se landkort over Dansk Byggeris måling af erhvervsvenligheden i alle Danmarks kommuner her.

Fremgang i beskæftigelsen
Bygge- og anlægsbranchen er stor i Næstved kommune. 12% af de private arbejdspladser ligger i bygge- og anlægsbranchen, og en fjerdedel af kommunens cirka 5.000 virksomheder er bygge- og anlægsvirksomheder. Der har i 2015 været en positiv beskæftigelsesudvikling i branchen på 10,5% i 2014 og 2015 og 20% vækst i antallet af fuldtidsstillinger i perioden 2010-2015. Så det er en vigtig sektor og også en sektor i vækst.

LÆS OGSÅ: Spritny analyse af væksten i Næstved.

Ni ud af ti er tilfredse med byggesagsbehandlerne
Næstved Kommune har forbedret sig på især to ud af de tre parametre, som bygge- og anlægsvirksomhederne ifølge Dansk Byggeri vægter særligt højt:

1. Næstved Kommune har halveret byggesagsbehandlingstiderne fra 49 dage til 22. Oven i købet er virksomhederne meget tilfredse med kvaliteten – brugertilfredshedsundersøgelserne viser, at 93,8% er tilfredse eller meget tilfredse med kontakten med Næstved Kommunes byggesagsbehandlere.

LÆS OGSÅ: Næstveds byggesagsbehandlere får god feedback fra erhvervslivet.

2. Næstved Kommune har offentliggjort deres sagsbehandlingstider – det er noget, som virksomhederne i følge Dansk Byggeri har efterspurgt. Kommunens servicemål er fx 30 dage for erhvervsbyggesager, hvilket er det halve af, hvad lovgivningen kræver.

Se Næstved Kommunes sagsbehandlingstider her.

3. Byrådet har besluttet at arbejde på at udfase dækningsafgiften. At Næstved stadig har dækningsafgiften trækker gevaldigt nedad på listen, også fordi flere andre kommuner allerede har afskaffet den. Kun 41 ud af 98 kommuner har stadig dækningsafgiften.

LÆS OGSÅ: Næstveds industri- og produktionsvirksomheder får selvstændigt kapitel i erhvervsstrategien.

Analyserne er pejlemærker
Næstved Erhverv forholder sig ikke udelukkende til de årlige analyser fra Dansk Byggeri og Dansk Industri. Selvom de udgør et vigtigt pejlemærke for noget af arbejdet med at servicere virksomhederne, så kender Næstved Erhverv sin baghave og lytter også efter, hvad de lokale virksomheder gerne vil have.
– For eksempel har vi optimeret arbejdsgangene for vores Én Indgang til kommunen-sager. Vi oplever, at virksomhedernes brug af Én Indgang er steget med en faktor 4 i forhold til 2015, siger Rasmus Holst-Sørensen.
Én Indgang til kommunen bliver ikke talt med i Dansk Byggeris undersøgelse. Det samme gælder afholdelse af dialogmøder mellem virksomheder og kommune – her bliver en kommune placeret på en førsteplads i Dansk Byggeris måling ved afholdelse af blot 1 årligt dialogmøde.

Statsaut revisor Rasmus Dehn Larsen PwC_Foto Næstved Erhverv
Statsautoriseret revisor Rasmus Dehn Larsen fra PwC fortæller om den seneste udvikling inden for bygge- og anlægsbranchen. Foto: Næstved Erhverv.

Netværksmøder er populære i Næstved
I Næstved er der afholdt i omegnen af 10 dedikerede arrangementer for bygge- og anlægsvirksomheder det seneste år. Det drejer sig blandt andet om netværksmøder, kurser i forretningsudvikling, information om kommunale anlægsopgaver og informationsmøder samt praktisk hjælp i forbindelse med indførsel af nyt udbudssystem for kommunens indkøb af håndværksydelser.
– Vi oplever stor søgning fra branchen til disse arrangementer. Senest torsdag d. 16. juni 2016, hvor Næstved Erhverv og revisionsfirmaet PwC holdt et fyraftensmøde om virksomhedssamarbejder, styrket økonomistyring og forretningsgange i bygge- og anlægsvirksomheder med 55 deltagere, siger Rasmus Holst-Sørensen.

LÆS OGSÅ: En eftermiddag med bygge- og anlægsbranchen i Næstved

Potentiale for forbedring
Næstved Erhverv går nu i gang med at analysere tallene fra Dansk Byggeri for at identificere, hvorhenne Næstved har et potentiale for at blive endnu mere erhvervsvenlig i forhold til Dansk Byggeris ønsker.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse