INNOBOOSTER TILSKUD PÅ 250.000 KR. SKAL VÆRE MED TIL AT REALISERE SERIØS INNOVATIONSPLAN I NÆSTVED RYGCENTER

Hans Andersen ejer og driver Næstved Rygcenter, der har 3 klinikker og 19 ansatte. Virksomheden behandler indenfor fysioterapi, akupunktur og rygtræning. Derudover er indehaver Hans Andersen førende indenfor osteopati. Fokus i Næstved Rygcenter er på at behandle via manuelle teknikker og dermed undgå operation.

Hans er en visionær mand og har længe haft fokus på at udvikle forretningen, men kender sine begrænsninger i forhold til forretnings- og markedsudvikling. Derfor søgte han råd og vejledning hos Næstved Erhverv.

Første skridt bød på en række sparringsseancer omkring kunder, marked og udviklingsmuligheder med konsulenter for Næstved Erhverv. Det blev hurtigt klart, at der var et gap imellem de faglige kompetencer i virksomheden og de kompetencer det kræver at nå nye markeder og nye kunder med nye produkter og koncepter. Ord som markedsanalyse, segmentering, produktudvikling, go-to-market strategier er fremmede for Hans – og det blev klart, at der var behov for ansættelse af en højtuddannet medarbejder for at realisere udviklingsplanerne for Næstved Rygcenter.

Igennem Næstved Erhverv blev Hans sat i forbindelse med Videnmetro, der har været med til at bane vejen til et tilskud på 250.000 kr. fra Innovationsfonden. Tilskuddet er givet til en seriøs innovationsplan, der skal udvikle virksomheden på sigt. Kr. 150.000 er øremærket til et tilskud til en højtuddannet medarbejder i et år. De resterende Kr. 100.000 er øremærket et samarbejde med Fysioterapeutskolen på University College Sjælland (UCSJ), hvor der skal måles på de resultater som Næstved Rygcenter opnår med patienterne gennem den såkaldte konservative behandling.

Den 1. januar 2015 startede cand. psych. comm. Mikkeline Albeck i Næstved Rygcenter. Samarbejdet med UCSJ er i gang. Rejsen er begyndt – en rejse mod nye kunder og nye forretningsmuligheder for Næstved Rygcenter.

Hans Andersen