Næstved skal også fremover være et godt sted at drive virksomhed. Derfor arbejder vi løbende med projekter, der har til formål at fremme erhvervsudviklingen i Næstved. Vi udvikler projekter i samarbejde med Næstved Kommune, samarbejder med andre ildsjæle og bygger bro mellem virksomheder og organisationer.

Erhvervsstrategi 2015-2018 i Næstved Kommune

Samtidig samarbejder vi med Næstved Kommune omkring udvikling og eksekvering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, der udgør den overordnede ramme om arbejdet med at skabe flere jobs, vækst og hæve uddannelsesniveauet på det lokale arbejdsmarked.

Strategien indeholder vision, mål og indsatsområder for den lokale erhvervsudvikling og retter sig mod alle virksomheder og erhvervsdrivende i Næstved Kommune.

For at gøre strategien skarp og fokuseret, er der fem brancher i det lokale erhvervsliv, som er i centrum:

Bygge og anlæg
Detailhandel
Sundhed og omsorg
Industri og produktion
Affaldsgenanvendelse
Øvrige udviklingsprojekter i Næstved Kommune

Næstved Erhverv er ansvarlig for forskellige aktiviteter, der skal føre strategien ud i livet. Det sker i samarbejde med erhvervslivet, samarbejdspartnere og uddannelsesinstitutioner. Aktiviteterne drejer sig blandt andet om netværk, forretningsudvikling, erhvervsarrangementer og hjælp til iværksættere.

Erhvervsstrategien blev vedtaget af Næstved Byråd den 13. januar 2015 med et tillæg for industri- og produktionsvirksomheder vedtaget af Næstved Byråd den 26. april 2016. Strategien gælder for perioden 2015-2018.

SE ERHVERVSSTRATEGIEN HER