DETAILHANDLEN I NÆSTVED

Detailhandel, engroshandel og service er et af indsatsområderne i kommunens erhvervsstrategi og vi har derfor flere aktiviteter for denne branche i støbeskeen.

Detailhandlen i Næstved Kommune tiltrækker kunder fra et stort opland og er et reelt alternativ til shopping i hovedstaden. Især i den sydlige del af regionen har Næstved cementeret sin status som handelscentrum.

Cirka 30 procent af alle private jobs i Næstved Kommune er indenfor detailhandel og engro, hvilket svarer til cirka 5.200 stillinger. Samtidig er detailhandlen en meget konjunkturfølsom branche, der udvikler sig hurtigere end andre brancher. Derfor er detailhandlen et vigtigt fokusområde, og derfor arbejder vi på at fastholde den regionale styrkeposition. Du kan læse mere om Næstved Kommunes fokus på bymidtens handel- og caféliv her.

For at Næstved fremadrettet kan have sin regionale styrkeposition inden for detail- og engroshandel, forbereder vi en række aktiviteter for branchen. Vi er til enhver tid åbne over for idéer og forslag til nye tiltag og projekter for detailhandelen. Og vi lægger gerne vejen forbi din virksomhed til et uformelt besøg og en snak om de forskellige udviklingsmuligheder.

Mål

• Detailhandlen i Næstved kommune fastholder sin regionale styrkeposition

• Næstved bymidte styrker sin butiksmæssige og oplevelsesmæssige attraktivitet – læs mere her

• Synergien mellem Næstved bymidte og Center Nord udbygges

• Øget internationalisering og flere arbejdspladser, primært inden for engroshandel


 Detailhandlen er et af de områder, der mest tydeligt binder visionen “Mærk Næstveds” spor om erhvervsudvikling og kultur/turisme sammen. Arrangementer som “Mærk Næstved Danser” og Kulturnatten viser, at oplevelser kan tiltrække kunder til butikkerne.