Handel- og cafeliv i bymidten

Generelt handler det om at arbejde videre med det allerede levende handelsliv i bymidten. Derudover er der fokus og satsninger på:

Satsning på specialbutikker: For at tage konkurrencen op mod den voksende e-handel skal der satses på oplevelser igennem specialbutikker. Disse butikker kan tilbyde noget særligt, som man ikke kan få andre steder.

Boksbutikker tiltrækker folk: Det skal være muligt at købe dagligvare i bymidten. I dag findes der allerede områder med større butikker. Dette område styrkes, ligesom et par enkelte større kædeforretninger kan være med til at tiltrække folk.

Opholdsområder med Cafeliv: I dag findes et velfungerende café område ved Sct. Mortens Kirke. Et tilsvarende område tænkes at kunne udvikles i området omkring Sct. Peders Kirke, Vinhusgade og Kirkestræde.

Aktive punktnedslag: Punkterne kan bestå af små pop-up cafeer, ishus, kaffebarer e. lign. Som supplement til de etablerede cafeområder tænkes en serie af punktnedslag at kunne danne en række af små attraktive ophold på tværs af bymidten fra Kvægtorvet i Nord til Suså og Havnen i syd.

Læs mere om udviklingen af detailhandlen i Næstved Kommune her