Opbakning til Rute 22

Erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og politikere var enige om, at den Sjællandske Tværmotorvej er afgørende for at sikre væksten og fremtidens velfærd i Syd- og Vestsjælland.

Onsdag aften den 28. september 2022 havde Foreningen til Fremme af den Sjællandske Tværmotorvej inviteret til konference på ZBC Slagelse. Formålet var at debattere etableringen af Den Sjællandske Tværmotorvej fra Kalundborg over Slagelse til Næstved – og den betydning, som en forbedret infrastruktur får for fremadrettet vækst i området. Men den store debat udeblev på trods af stort fremmøde. Ikke på grund af manglende engagement. Tværtimod! Men blandt de fremmødte repræsentanter fra både erhvervsliv, uddannelsesverdenen og politikere fra både blå og rød blok var der bred enighed om, at den Sjællandske Tværmotorvej bør stå højt på dagsordenen, når der skal prioriteres blandt fremtidens infrastruktur-projekter i Danmark. I stedet blev konferencens store tema spørgsmålet om, hvordan vi så lokalt kan sikre, at det rent faktisk kommer til at ske?

Konferencen blev sparket i gang af formanden for Foreningen til Fremme af den Sjællandske Tværmotorvej Jens-Ole Larsen fra Slagelse Transportcenter. Han gjorde klart, at baggrunden for at holde den nærværende konference havde ét klart formål: At fastholde et lokalt og landspolitisk fokus på betydningen af ny tværmotorvej for udviklingen i landsdelen. Og dermed var der budt op til dans.

Første oplægsholdere på scenen var Michael Dyrehave, Uddannelseschef fra ZBC og Malene Grandjean Vicedirektør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Begge var meget klare i mælet omkring, hvor stor betydning god infrastruktur har for udviklingen af sunde og stærke uddannelsesinstitutioner i provinsen. Michael og Malene ser især 3 områder, hvor en forbedret infrastruktur og helt konkret Rute 22 kunne gøre en positiv forskel for begge parters net af uddannelsesinstitutioner.

I en verden, hvor undervisere og medarbejdere i stigende grad arbejder på flere institutioner ad gangen, er gode transportmuligheder afgørende. Det handler også om at kunne tiltrække den bedste arbejdskraft i en tid, hvor rekruttering kan være en udfordring. Endelig viser undersøgelser, at lang transport kan være en barriere for studerende i.f.t. at søge uddannelse.

Borgmester i Næstved Carsten Rasmussen slog derefter fast, at den positive udvikling, som kommunerne på Sjælland er inde i nu og her, kun kan fortsætte, hvis betingelserne for fortsat vækst er til stede. En af disse betingelser er, at det bliver mindre svært at komme på tværs i Vestsjælland.

Carsten Rasmussen nævnte blandt andet Udlændingestyrelsen, VUC og det kommende DSB-værksted i Mogenstrup som lokale projekter, hvis succés er afhængig af en velfungerende infrastruktur. Ligesom han påpegede infrastrukturprojekters vækstskabende potentiale – den planlagte motorvej mellem Rønnede og Næstved har således allerede skabt øget interesse og investeringer i Næstved.

Ifølge Carsten Rasmussen er den eneste vej til at skabe et landspolitisk fokus på en tværmotorvej på Vestsjælland, at lokalpolitikere og erhvervsliv på tværs af kommuner arbejder tæt sammen om at lobbye projektet igennem.

Tidligere skatteminister og nuværende branchedirektør i DI Transport Karsten Lauritzen deltog i konferencen via storskærm. Hans indspark var 3 lavpraktiske og konkrete råd til, hvordan man processer lokale infrastrukturprojekter igennem.
Hans gode råd var: 1) Fokusér på at kommunikere alt dét, som alle lokale interessenter er enige om, i stedet for at fokusere på de områder, hvor man er uenige. 2) Tænk i at opbygge alliancer. Jo flere interessenter, som man kan inddrage, desto bedre. Og 3) Udarbejd en grundig, struktureret og langsigtet plan for, hvordan man skridt for skridt vil arbejde for at realisere projektet.
Og så havde han faktisk også et ekstra godt råd med i baglommen: ”Husk nu at gøre brug af den forestående valgkamp til at lægge pres på politikerne!”.
Kim Holmberg, Finance Director fra Ardagh Group og Michael Palle fra Palles Fragt gav begge salen nogle meget håndgribelige facts i forhold til, hvilken betydning god infrastruktur har, når man er henholdsvis en råvarekrævende produktionsvirksomhed og en transportvirksomhed. Og så blev det påpeget, at investeringer i infrastruktur også kan have stor betydning for klimaaftrykket, når lastbilerne på motorvej undgår hyppige opbremsninger, igangsættelse og tomgangskørsel.

Sidste programpunkt på konferencen var paneldebatten mellem politikerne Morten Dahlin (Venstre), Frederik Vad (Socialdemokratiet) og Rune Kristensen (Konservative Folkeparti). På tværs af partiforskelle var alle 3 folketingskandidater enige om vigtigheden af at gøre Rute 22 til et tema i valgkampen. Flere af de tilstedeværende folketingspolitikere og kandidater i salen stemte i. Det var meget opløftende at høre 3 repræsentanter med baggrund i begge politiske fløje give hinanden håndslag på at samarbejde om en fælles indsats for at gøre den Sjællandske Tværmotorvej til en realitet.

Konferencen blev rundet af direktør for Næstved Erhverv Rasmus Holst-Sørensen, der opfordrede alle til at gå ind på Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvejs hjemmeside tværmotorvejen.dk og melde sig ind i foreningen. Vi kan kun vinde denne kamp, hvis vi engagerer os.

Den opfordring er hermed givet videre.

 

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse