Pendlerne er vores uudnyttede ressource

Mens virksomhederne i Næstved kommune savner flere stærke, lokale kræfter i deres ansøgningsbunker, så tager selvsamme dygtige medarbejdere hver dag tog, bus og bil ud af kommunen for at komme på arbejde. Men Næstved Erhverv har fået lavet en undersøgelse, der viser, at pendlerne faktisk mener, at det vil gavne balancen mellem arbejde og fritid, hvis de får et arbejde tættere på deres hjem.

Af Kristina Herlev Wulff, kommunikationskonsulent, Næstved Erhverv

Da-DING!

Lyden af togpassagerer, der checker ind og ud med deres Rejsekort på standerne på Næstved Station, er næsten så monoton, at man efter et stykke tid ikke hører den.

Ligesom man ikke skal have kørt længe på “gedestien” eller E55, før man ikke længere bemærker lyden af de andre bilers dæk mod asfalten.

Og det er ikke så underligt. Hver dag pendler tusindvis af næstvedere og borgere i kommunen til andre kommuner – for at komme på arbejde.

Sammen med RUC, Mærk Næstved og Viirs satte Næstved Erhverv sig for at få mere viden om pendlerne og få noget konkret data om dem og deres bevæggrunde for at pendle.

– For os er det vigtigt, at vi baserer vores arbejde på konkret data. Så vi har faktuel viden, som vi kan bygge vores indsatser på, forklarer Rasmus Holst-Sørensen, der er direktør i Næstved Erhverv.

Job i Næstved kommune vil sikre god balance
I alt 1.003 borgere i Næstved kommune svarede på spørgeskemaundersøgelsen, og du kan læse den fulde rapport her.

Ud fra besvarelserne kan vi trække en håndfuld hoved-pointer:

  • Pendlerne udgøres i høj grad af mænd, unge og personer med bestemte (høje) uddannelser.
  • Pendlere ser færre jobmuligheder i Næstved kommune end ikke-pendlere.
  • Pendlere fremhæver mangel på relevante arbejdspladser, manglende stillinger, der matcher deres kompetencer, lave lønrammer og begrænsede muligheder for karriereudvikling som primære årsager til ikke at arbejde i Næstved kommune.
  • Pendlerne vurderer, at det i høj grad er sandsynligt, at et job i Næstved sikrer en god balance mellem arbejde og fritid

Særligt det sidste er interessant, påpeger Rasmus Holst-Sørensen.

– Vi ved, at det lokale erhvervsliv på den ene side efterspørger lokal, kvalificeret arbejdskraft. Og den arbejdskraft sætter sig groft sagt ind i en bil, tog eller bus hver dag og kører ud af byen for at arbejde. Og det på trods af, at både pendlere og ikke-pendlere ifølge undersøgelsen vurderer, at et job tættere på hjem vil give bedre balance mellem job og fritid, lyder det fra direktøren.

Historien kan få en lykkelig slutning
I besvarelserne kan vi også se, at 44% af de adspurgte pendlere mener, at kommunen mangler relevante arbejdspladser. Samtidig svarer 38%, at stillingerne ikke matcher egne kompetencer.

– Men vi ved jo netop, at de her pendlere bliver efterspurgt. Det er særligt pendlere, der arbejder inden for informationsteknologi, ingeniør og teknik, ledelse og personale, der har svaret ovenstående. Og det er faktisk kompetencer, som de lokale virksomheder efterspørger, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Han konkluderer ud fra undersøgelsen, at der ganske enkelt er behov for, at pendlere og virksomheder lærer hinanden bedre at kende.

– Det her er en historie, der kan få en rigtig lykkelig slutning. Hvor virksomhederne får de lokale kræfter, som de efterspørger. Og hvor pendlerne bytter tiden i sædet ud med mere tid med familien, ude i vores skønne kommune eller i vores blomstrende foreningsliv. Så nu handler det om at finde former og måder, hvor parterne bliver klogere på hinanden og de muligheder, der ligger i hinanden, konstaterer Rasmus Holst-Sørensen.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse