Spritny analyse af væksten i Næstved – VækstVilkår 2016

VaekstVilkaar 2016 Naestved analyse

I næste uge offentliggør Væksthus Sjællands Center for Vækstanalyse deres årlige undersøgelse af vilkårene for vækst og erhvervsliv i Næstved og Region Sjælland. Rapporten viser, at vi i Næstved har fremgang på de fleste parametre. Byggeri og anlæg vokser fx i et tempo langt over landsgennem-snittet med en vækst i antallet af nye arbejdspladser på 20% siden 2010.

Bygge- og anlægsbranchen i Næstved kommune er vokset med en fremgang i beskæftigelsen på 20% siden 2010, og den forventes at vokse yderligere de kommende år, blandt andet på grund af fremgang på boligmarkedet og de kommende års mange store offentlige byggeprojekter. Det samlede antal private arbejdspladser i Næstved kommune er steget med 1,5% de seneste to år, og Næstved oplever at have flere tilflyttere end fraflyttere. Det er især børnefamilier, der flytter til Næstved fra København. Der er i Næstved kommune en generel økonomisk fremgang som i kombination med den fortsat lave rente har givet anledning til vækst i antallet af bolighandler og stigende huspriser. En udvikling, som Center for Vækstanalyse forventer vil fortsætte.

Iværksætterne har en høj overlevelsesrate i Næstved
Over en bred kam øgede virksomhederne i Næstved antallet af fuldtids-lønmodtagerjob med 200 i 2014 og 2015. Jobbene er især opstået inden for bygge og anlæg, i transportbranchen og inden for serviceerhverv rettet mod husholdninger. Derudover ligger Næstved højt med hensyn til stigningen i antallet af nye virksomheder. I 2014 og 2015 peger foreløbige opgørelser på, at der er etableret mere end 300 nye virksomheder om året i Næstved kommune. Ligesom i resten af landet skaber iværksætterne dog indtil videre primært jobs til sig selv. Det interessante er, at iværksætternes overlevelsesrate efter to år (82,3%) i Næstved er højere end landsgennemsnittet (78,3%).

LÆS OGSÅ: Min virksomhed blomstrer i Næstved.

Gode tal – men vi har også udfordringer forude
– Vi er rigtig glade for at kunne sætte konkrete tal på de positive udviklinger, som vi godt har haft på fornemmelsen i et stykke tid. Der er i Næstved en god energi og en udpræget handlekraft blandt de erhvervsdrivende. Vi har en fantastisk by med gode muligheder og et stort potentiale. Her kan man bygge videre på et allerede blomstrende erhvervsliv inden for blandt andet detail, byggeri, produktion, service og engros, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.
Fremgangen i bygge- og anlægsbranchen, væksten i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer en fortsat og måske endda øget vækst i Næstved de kommende år. Men der er også udfordringer. Bygge- og anlægsvirksomhedernes investeringer i nye maskiner og materiel har i Næstved kommune ligget pænt over regions- og landsgennemsnittet. Med den kommende øgede efterspørgsel efter bygge- og anlægstjenester vurderer Center for Vækstanalyse, at bygge- og anlægsvirksomhederne i Næstved er godt rustede til at få del i fremgangen. Udfordringen bliver at få adgang til tilstrækkelig kvalificeret faglært arbejdskraft.

LÆS OGSÅ: Næstved Erhverv har høje ambitioner på erhvervslivets vegne.

Detailhandlens omsætning er højere end landsgennemsnittet
En anden udfordring for Næstved er, at beskæftigelsen inden for detailhandelen ligesom i resten af Danmark er reduceret siden 2011. Næstved er dog fortsat et regionalt detailhandelscentrum med en omsætning, der ligger et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet. Center for Vækstanalyse foreslår, at vejen frem for detailhandelen i Næstved kunne være en øget satsning på internethandel, som forbrugerne i stadigt stigende grad har præference for.

LÆS OGSÅ: Næstveds virksomheder skal have mere fokus på digital strategi.

Vi har et uudnyttet potentiale på eksportmarkederne
Næstved har også en mere strukturel udfordring, fordi erhvervslivet er sammensat af mange små, hjemmemarkeds-orienterede virksomheder. Trods etablering af flere eksportvirksomheder i Næstved de senere år, er selve værdien af eksporten ikke steget tilsvarende.
– Vi arbejder allerede målrettet med virksomheder med potentiale for eksport og udvidelse af eksisterende eksport, og det vil vi fortsætte med. For Næstved halter desværre bagefter på eksportmarkederne i forhold til landsgennemsnittet. Det har vi haft vores opmærksomhed rettet mod i et godt stykke tid. Vi har en indsats at gøre dér – og potentialet ligger derude. Det kan vi se, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Hent VækstVilkår 2016 Næstved som pdf (20mb).

Læs hele rapporten VækstVilkår 2016 Region Sjælland her.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse