Stor interesse for investeringskonference

Onsdag 21. september bød Næstved Erhverv og Estate Media velkommen til en konference om erhvervs- og boligmarkedet i Næstved og Ringsted kommuner. Og interessen var stor. Omkring 50 interesserede deltagere troppede op.

 Flere og flere investorer og ejendomsudviklere har de seneste år kigget mod provinsen. Det har vi allerede nydt godt af lokalt, men, Næstved og Ringsted har stadig masser af potentiale for yderligere vækst!

Konferencen blev skudt i gang af borgmester Carsten Rasmussen, der gav deltagerne en hurtig overflyvning hen over de største udviklingsprojekter i Næstved Kommune. Ifølge borgmesteren går det godt p.t. med at bygge boliger og sælge erhvervsjord i kommunen, men der er stadig masser af god plads til fornuftige priser at gå efter.

Teknisk Direktør Sven Kofoed-Hansen supplerede Carsten Rasmussen og fortalte i dybden om, hvordan man tænker byudvikling i Næstved Kommune. Der er både fokus på at udvikle bymidten med et levende forretningsliv, oplevelser og med flere nye boliger indenfor eller i umiddelbar forlængelse af den gamle middelalderby. Der er også fokus på at byggemodne nye forstadsområder som Stenlængegård, hvor både parcelhusområder, etageejendomme, ny svømmehal og en udvidelse af den eksisterende skole er på tegnebrættet. Også planerne om at gøre den nuværende havn til en ny bydel blev nævnt.
Næstveds indbyggertal er stigende og vi er p.t. den 15 største by i landet. Det seneste år er vi faktisk blevet mere end 1000 indbyggere flere i kommunen, og vi har en jævn og sund aldersfordeling blandt borgerne. Det er en udvikling, man arbejder for skal fortsætte. Målsætningen er, at det fulde hverdagsliv for en borger skal kunne udfolde sig og foregå i Næstved Kommune. Vi skal samtidig have et attraktivt byliv, der trækker nye beboere eller besøgende til. I den sammenhæng er Næstveds position som regionens førende handelsby afgørende.

Kommunaldirektør Mette Jeppesen fra Ringsted Kommune fortalte derefter de fremmødte investorer, at Ringsted er en populær kommune for tilflyttere. Ringsted har således haft en befolkningstilvækst på hele 10 % over de seneste 10 år – og fremskrivninger viser, at det er en tendens, der kun vil fortsætte.

Michael Kristiansen fra EDC Poul Erik Bech i Næstved kunne bekræfte, at investorer har gode kort på hånden i Næstved og Ringsted. Han påpegede at de færdiggjorte og igangværende infrastrukturprojekter omkring Næstved burde skabe øget investorinteresse. Han advarede dog eventuelle investorer i forhold til at forvente samme afkast af investeringerne, som i København. Der er stadig en stor forskel i niveauet af mulige lejeindtægter, så man skal tænke sig om hvad man bygger.

Michael Kristiansen var glad for indsatsen for at skabe en levende bymidte i Næstved, der er en klar og realiserbar strategi i Næstved. I hans optik er Næstved gået imod en øget funktionsopdeling, hvor flere indkøb er flyttet ud i de store centre i udkanten af byen, imens midtbyen i højere grad skal satse på at udvikle sig til et levende byrum med ”færre traditionelle” butikker, som tøj, sko mv. og flere serviceydelser som f.eks café- og restaurantliv, livsstil og oplevelser – samt en øget udvikling af nye boliger, som sikrer det aktive byrum.

Infrastrukturens betydning for den fremtidige udvikling var ligeledes på dagsordenen for kommunikationschef i Fehmern A/S Morten Kramer Nielsen. Byggeriet af Fehmern Bælt forbindelsen er i fuld gang og lige nu arbejder mere end 1200 mennesker i henholdsvis Rødby Havn og Puttgarden på at realisere projektet, imens en lang række virksomheder på især Sjælland, Lolland og Falster er underleverandører til byggeriet.

Morten Kramer Nielsen illustrerede hvordan Fehmern-forbindelsen og de tilhørende infrastrukturprojekter pludselig gør det nemmere at komme til både København og Hamburg fra vores hjørne af landet og hvordan både Ringsted og Næstved i fremtiden bliver koblet op på de vigtigste transportruter på europakortet .

Der var ligeledes flere aha-oplevelser at hente i Nicolaj Pfeiffers oplæg. Nikolaj Pfeiffer er direktør i Exometric, der er en rådgivningsvirksomhed, der leverer potentialevurderinger og analyser baseret på datafusion og markedsinterviews inden for fast ejendom og byudvikling.
Nikolaj Pfeiffers vigtigste pointe var, at befolkningstilvæksten kommer til at fortsætte, men den demografiske udvikling med flere ældre, længere levealder, flere skilsmisser med mere betyder, at man som både kommune og investor skal tage højde for, at der i fremtiden især vil være behov for flere boliger beregnet for én person.

De sidste oplægsholdere på scenen var Brian Schou fra K3 ejendomme og Peter Søgaard fra Innovater, som fortalte om deres konkrete erfaringer med at etablere megacentre i området.

Leder du efter en ny domicilejendom, erhvervsgrund eller ledige lokaler i Næstved? Så kan du få et samlet overblik over ledige lejemål, erhvervsejendomme og erhvervsgrunde til salg i Næstved Kommune her.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse