Vi skal tænke langsigtet og have fokus på ekspansion – interview med finansdirektør Kim Holmberg, Ardagh Glass Holmegaard

Finansdirektør Kim Holmberg Ardagh Glass HOlmegaard A/S

I denne og i en serie efterfølgende artikler bringer vi hver anden uge et kort interview med bestyrelsesmedlemmerne i Næstved Erhverv A/S. Næstved Erhverv A/S er ejet af Næstved Kommune og det lokale erhvervsliv i fællesskab. Selskabet styres af en bestyrelse bestående af to byrådspolitikere og syv erhvervsfolk, som sammen arbejder med at hjælpe kommunens mange virksomheder med at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for alle indbyggere i kommunen. Har du en ide, en kritik, en mærkesag, et forslag eller andet, du gerne vil bidrage med, så tøv ikke med at tage fat i Næstved Erhvervs bestyrelsesmedlemmer.

Kim Holmberg fra Ardagh Glass Holmegaard A/S

Kim Holmberg har været medlem af Næstved Erhvervs bestyrelse siden 2014. Til daglig er han finansdirektør for det nordiske marked i den internationale produktionsvirksomhed Ardagh Group, hvor Ardagh Glass Holmegaard A/S hører under. Ardagh er Næstveds største private virksomhed med 330 medarbejdere. Virksomheden producerer flasker og emballageglas af genbrugsglas til blandt andet de store nordiske bryggerier og internationale levnedsmiddelvirksomheder som fx Arla og Orkla.

Næstved har en god erhvervshavn
Glasfabrikationen foregår i Fensmark ved Næstved, hvor Glasværket har eksisteret siden 1825. Der arbejdes i femholdsskift, og dagligt ankommer og afgår der 85 lastbiler fyldt med nye glas til de mange kunder samt råvarer til produktionen.
– Vi er meget afhængige af, at Næstved er en by, som kan tilbyde os de faciliteter, vi har behov for i vores dagligdag. Her tænker jeg på en velfungerende erhvervshavn, som kan varetage vores leverancer af råvarer, en effektiv kommunal administration (byggesager, miljø osv) og en attraktiv by, som kan tiltrække dygtige medarbejdere, siger Kim Holmberg.

Bedre veje og væk med dækningsafgiften
Kim Holmberg er med i Næstved Erhvervs bestyrelse for at styrke Næstveds industri.
– Vi har haft mange store industrivirksomheder, som nu er helt eller delvist borte, men Næstved kan ikke overleve uden industri. Mit væsentligste fokus i Næstved Erhverv er arbejdet med at forbedre forholdene for industrien, siger Kim Holmberg.
En af mærkesagerne er afskaffelse af dækningsafgiften, som Kim Holmberg ser som Næstveds største hindring for potentielle virksomheders interesse for at etablere sig i kommunen. Også transportvejene til Slagelse og Rønnede har Kim Holmbergs bevågenhed. De skal forbedres for at nedbringe industriens omkostninger til fragt.

Læg langsigtede strategier
Kim Holmberg ser optimistisk på fremtiden. Der er gode tegn på, at Næstveds politikere vil sørge for bedre forhold for erhvervslivet. I efteråret 2016 tager byrådet stilling til, hvordan og hvornår dækningsafgiften kan udfases. De store omfartsveje omkring Næstved er snart færdigbyggede, og motorvejsstykket mellem Rønnede og Næstved ligger tegnet og klar i fire forskellige forslag til linieføringen.
– Jeg kan kun opfordre virksomhederne til at fastholde deres aktiviteter i Næstved og tænke langsigtet med henblik på ekspansion. Når vi får en bedre infrastruktur og dækningsafgiften fjernes, forbedres mulighederne i Næstved væsentligt, siger Kim Holmberg.

Kontakt:
Finansdirektør Kim Holmberg, Ardagh Glass Holmegaard A/S
Telefon: 40 34 98 20
Email: kim.holmberg@ardaghgroup.com
Hjemmeside: www.ardaghgroup.com

Se oversigt: NÆSTVED ERHVERVS BESTYRELSE

Du kan også udfylde vores ultra-korte spørgeskema: Næstved Erhverv vil gerne have dine input

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse