Vigtigt spørgeskema om mangel på arbejdskraft på vej til din inbox

Operatør Charlotte Pedersen_Foto ALPHA-elektronik

Mange virksomheder peger på arbejdskraftmangel som den største udfordring for deres vækst de nærmeste år. På landsplan er der tale om et historisk stort mis-match mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer. Begynder du som virksomhedsleder i en industri-, logistik-, IT-, service- eller produktionsvirksomhed også at kunne mærke tendensen i din virksomhed – eller oplever du det stik modsatte – så er det ekstra vigtigt, at du udfylder det spørgeskema, som du har modtaget fra Næstved Erhverv via email tirsdag den 25. oktober 2016.

Beskæftigelsen i industrien har været for nedadgående de sidste mange år. De seneste par år er tendensen imidlertid vendt, og virksomhederne er langsomt begyndt at ansætte flere.
Der er store geografiske forskelle i den vækst, man oplever i industrien. Især de sjællandske og fynske kommuner har indtil nu ikke oplevet de begyndende positive tendenser i samme grad som resten af landet.

Udbud og efterspørgsel skal matches
Men de positive tendenser forventes at fortsætte og blive forstærket i de kommende år med en stigende beskæftigelse til følge. Samtidig viser den demografiske udvikling i Region Sjælland, at der bliver færre unge og flere ældre. De unge tager i stigende omfang ikke en erhvervsrettet uddannelse – ifølge den seneste OECD-rapport er andelen af danske unge uden uddannelse eller job steget fra 8,3 procent i 2005 til 12,4 procent i 2015.
Samlet set betyder denne udvikling, at der er færre personer til at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, og det bliver endnu vigtigere end tidligere at få matchet arbejdskraftens kompetencer med det, der er brug for ude i virksomhederne. Alternativet er, at mange virksomheder må sige nej til ordrer, fordi de ikke har kapacitet til at kunne levere varen.

Automatisering og komplicerede opgaver
Udviklingen i industrien indebærer mere automatisering, flere komplicerede opgaver og bredere ansvarsområder, og det stiller krav til medarbejdernes kompetencer.
Det er en udvikling, man kan nikke genkendende til hos ALPHA-elektronik i Næstved. ALPHA-elektronik hører til i den europæiske elite af EMS’ere (Electronic Manufacturing Service). Det er en virksomhed med fokus på levering af god kvalitet, og som lever op til høje internationale standarder for elektronikbranchen. Produkterne er printplader og komponenter til elektronisk styring. ALPHA-elektronik laver for eksempel det engelske politis fartmålere, dele af respiratorer og vitale dele til MR scannere til medico-branchen og røntgenudstyr til diamantminer i Sydafrika.

Uddannelsen ligger langt væk
ALPHA-elektronik har historisk set haft nemt ved at tiltrække medarbejdere. Virksomheden har et godt ry i branchen og modtager løbende uopfordrede ansøgninger.
– Vi forudser dog, at der på længere sigt kan blive udfordringer med at tiltrække den rigtige arbejdskraft; for eksempel elektronikteknikere. Det er også en udfordring at kunne tiltrække medarbejdere og klæde dem på med en uddannelse som elektronikoperatør. Det er en uddannelse, som kun findes i Aalborg. Vi tænker, at vi vil være nødt til at kunne tilbyde en formel uddannelse inden for området. Vores medarbejdere er de allervigtigste i vores virksomhed – vores største aktiv. Det er derfor essentielt, at vi arbejder med at fastholde og udvikle medarbejderne, så de til stadighed trives og forbliver tilfredse og loyale medarbejdere, siger administrerende direktør Kim Engmark fra ALPHA-elektronik.
ALPHA bruger cirka 15.000 forskellige råvarer til cirka 4.000 forskellige færdigvarer. Markedet er B2B, og produkterne er kundespecificerede – det vil sige, at kunderne bestiller en vare hos ALPHA, som så producerer den og evt. færdigmonterer den i slutproduktet og sender den direkte til kundens kunde. ALPHA-elektronik konkurrerer på globalt plan – ligesom mange af de øvrige sydsjællandske industri- og produktionsvirksomheder gør.

Forgæves rekruttering 340 gange
Ifølge den seneste arbejdsmarkedsanalyse, RAR Sjælland, er manglen på kvalificeret arbejdskraft en tendens, som vil stige. RAR-undersøgelsen er en meta-analyse baseret på mere end 175 rapporter om arbejdskraftmangel og –overskud i de forskellige brancher fordelt på alle regioner i Danmark. RAR er udfærdiget af analysebureauet MPloy for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i november-december 2015.
For eksempel viser RAR-rapporten, at der i de sjællandske industrivirksomheder i løbet af sommeren og efteråret 2015 blev rekrutteret forgæves 340 gange. Altså 340 ledige stillinger blev ikke besat, fordi der ikke kunne findes egnede personer.
I de kommende år forventes der, at der i Region Sjælland vil være et underskud af faglært arbejdskraft på i alt 1.000 personer i 2020; det vil sige om små fire år. På landsplan forventes der at mangle næsten 14.000 faglærte og næsten 4.700 med en kort videregående uddannelse i 2020.

Vigtigt at udfylde spørgeskemaet
RAR-rapporten opgøres på regionsplan, men der findes ikke data på kommune-niveau. Derfor har erhvervsservicen i Næstved, Faxe, Vordingborg og Stevns besluttet at slå sig sammen om at undersøge mere præcist inden for hvilke stillingskategorier, udfordringerne ligger i hver kommune. Derfor er det vigtigt, at du som sydsjællandsk virksomhedsleder udfylder det spørgeskema, som du har modtaget fra Næstved Erhverv via email tirsdag den 25. oktober 2016.
Undersøgelsens resultater vil indgå i en handlingsplan, der vil blive udfærdiget i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, kommunerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter m.fl.

Er du virksomhedsleder i en industri-, logistik-, IT-, service- eller produktionsvirksomhed og har du ikke modtaget spørgeskemaet? Kontakt venligst erhvervskonsulent Dennis Lisner Thyssen på mailto:dlt@185.221.37.131 eller direkte telefon 55 88 52 48. Vær opmærksom på, at skemaet lukkes den 14. november 2016.

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse