Har din virksomhed også oplevet udfordringer med at tiltrække, udvikle eller fastholde medarbejdere?

Næstved Erhverv hjælper dig med at skaffe kvalificeret arbejdskraft – det kan for eksempel være i form af hjælp til rekruttering, efteruddannelse af medarbejdere, samarbejde med studerende og lærlinge eller hjælp til at beholde dygtige medarbejdere, der måske er blevet syge eller har nedsat arbejdsevne.

Vi har samlet tilbuddene i et overblik i samarbejde med alle de lokale aktører, der på den ene eller den anden måde tilbyder arbejdskraft til virksomheder i Næstved kommune. Overblikket hedder ArbejdskraftAlliancen.dk, hvor du kan finde informationer og kontaktoplysninger til mere end 25 aktører inden for rekruttering, opkvalificering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.

Etableringen af ArbejdskraftAlliancen.dk er sket på baggrund af en lokal arbejdskraftanalyse, der viser, at der i Næstved (allerede nu) er mangel på faglært arbejdskraft; især ingeniører, mekanikere, industriteknikere, smede, IT-specialister, chauffører, salgsmedarbejdere og –chefer.

Du kan hente arbejdskraftanalysen her (PDF)

Eller se en præsentation af arbejdskraftanalysens hovedresultater her (PowerPoint)