MENTORS ROLLE OG FORPLIGTELSER

Mentorforløbet skal betragtes som et ligeværdigt læringssamarbejde, hvor både mentor og mentee kan opnå indsigt og ny viden.

Undervejs i mentorforløbet skal mentor støtte og udfordre mentee i dennes udvikling og overvejelser. Mentor skal ikke blot fortælle mentee, hvordan han/hun skal gøre i en given situation, men derimod hjælpe mentee frem til egen løsning/beslutning. Hjælp til selvhjælp er kodeordet for den lærende proces, som er vigtig for at opnå en langsigtet effekt af mentorordningen.

dot Mentorordningen, mentor og det enkelte mentorforløb har ingen juridiske eller lign. forpligtelser overfor virksomheden
dot Mentor har et stort moralsk ansvar for at varetage en accepteret mentoropgave på en aktiv og engageret måde
dot Mentor kan forvente/stille krav om et respektfuldt samarbejde præget af stor åbenhed fra virksomhedens side
dot Et mentorforløb forventes som udgangspunkt at omfatte minimum 5-6 møder eller at vare i et år. Herefter kan mentor med god samvittighed stoppe forholdet. Hertil kommer løbende kontakt pr. mail etc.
dot Mentors opgave er som inspirator og sparringspartner på mentees ideer og visioner – ikke at forfatte f.eks. forretningsplan og lignende
dot Mentors arbejde er ulønnet

Mentorrollen udelukker derfor enhver økonomisk relation mellem parterne