Virksomhedernes støtte er vigtig for tværmotorvejen

Af Rasmus Holst-Sørensen, direktør, Næstved Erhverv. Klumme også bragt i Erhverv Sjælland torsdag den 8. september 2022.

En motorvej på strækningen Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg vil få stor betydning for væksten på hele Sjælland, for mulighederne for at uddanne sig og skabe et mere dynamisk arbejdsmarked. Motorvejen vil ifølge de seneste beregninger skabe 1.600 nye arbejdspladser og spare trafikanterne for 6.600 timers transport dagligt. Den økonomiske effekt af motorvejen vil gavne hele landet og gøre Danmark 2 mia. kroner rigere.    

Det bærer frugt at være vedholdende

De gode argumenter er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at motorvejen bliver til virkelighed. Der skal arbejdes vedvarende, og vi skal i det sjællandske stå sammen og blive ved og ved at påvirke politikerne på Christiansborg og embedsværket.

Vi véd, at det bærer frugt at være vedholdende. I 2021 besluttede en bred kreds af Folketingets partier, som led i den store infrastrukturaftale, at realisere motorvejen på rute 23 til Kalundborg og første del af tværforbindelsen, den mellem Næstved og Rønnede i 2026. Dermed er de første af de i alt 70 km motorvej, som tværmotorvejen strækker sig over, godt på vej. Derudover er der i aftalen også afsat midler til at gennemføre en forundersøgelse af en opgradering af den næste etape i form af enten en motorvej eller en 2+1-vej. Denne forundersøgelse ventes igangsat 2025/26.

Erfaringen fra arbejdet for gennemførelse af rute 23 til Kalundborg og rute 54 mellem Næstved og Rønnede viser, at det er nødvendigt med en vedholdende påvirkning for at fremskynde den videre proces så meget som muligt. Vi har også lært, at det er afgørende, at de politiske stemmer suppleres af et stærkt signal fra det sjællandske erhvervsliv om nødvendigheden af en opgradering af Rute 22 til motorvej.

Ny medlemsforening styrker samarbejdet

Vi har derfor dannet Foreningen til Fremme af den Sjællandske Tværmotorvej. Det er en medlemsforening, hvor kontingentet går til at fortsætte arbejdet med at holde politikerne på Christiansborg fast på, at vi skal have realiseret den sidste del af tværforbindelsen. Bestyrelsen består bla. af de gode kræfter, der har opnået succes med at få realiseret motorvej på rute 23 og 54, suppleret med nye bestyrelsesmedlemmer fra det syd- og vestsjællandske erhvervsliv.

Meld dig ind og støt op om arbejdet

Sammen får vi tingene til at ske. Vi kan dog ikke arbejde alene, og jeg vil gerne opfordre til, at alle virksomheder i det sjællandske melder sig ind i den nye forening på www.tværmotorvejen.dk, så vi kan vise, at vi er rigtig mange, der ønsker en bedre infrastruktur og for at støtte økonomisk op om det arbejde, der skal resultere i, at resten af den sjællandske tværforbindelse også bliver til virkelighed.

Vil du vide mere om arbejdet med den Sjællandske Tværmotorvej?

Du er velkommen til at kontakte direktør Rasmus Holst-Sørensen på tlf. 55 88 52 51 eller rhs@naestvederhverv.dk

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse